Chiuⁿ-pà

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
?Chiuⁿ-pà
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
Kho: Felidae
A-kho: Pantherinae
Sio̍k: Neofelis
Chéng: N. nebulosa
Ha̍k-miâ
Neofelis nebulosa
(Griffith, 1821)
Siâng-ì-miâ

Felis macrocelis
Felis marmota

Se-thoàⁿ tē-kài
Se-thoàⁿ tē-kài

Chiuⁿ-pà ê ha̍k-miâ hō-chò Neofelis nebulosa, sī 1-chíong tiong-hêng ê niau-kho tōng-bu̍t, tn̂g-tō· tī 60 kàu 110-kong-hun chi-kan, thé-tāng chha-put-to 11 kàu 20-kong-kin.

Chiuⁿ-pà mā hō· lâng kiò-chò o·-hûn-pà, niau-pà.

Chiuⁿ-pà seng-khu sī ka-pi-sek hām thô·-sek--ê, téng-thâu ū chin tia̍t-sû ê hoe-chháu, sī 1-tè 1-tè hêng-chōng bô-it-tēng, kîⁿ-á khah àm-sek ê tn̂g-ko-îⁿ. It-poaⁿ hō· lâng khoàⁿ-chò chhin-chhīuⁿ hûn, só·-í tī Hoâ-gí kap Eng-gí lāi-té, i ê miâ lóng choaⁿ-á kap hûn ū tī-tāi.

Chiuⁿ-pà ê thâu-khak-oáⁿ ê kiat-kò· hām kāng-kho ê tōng-bu̍t lóng bô-kâng, só·-í tī tōng-bu̍t-ha̍k sī kā tòng-chò to̍k-li̍p ê 1-ê sio̍k.

Hun-pò· ê khu-he̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chiuⁿ-pà seng-oa̍h ê khu-he̍k chú-iàu sī tī Tang-lâm-a, pau-koah Lâm-Tiong-kok, Himalaya Soaⁿ-lêng tang-pō·, hām Ìn-nî Kûn-tó téng-téng.

Chiuⁿ-pà kah-ì tī jia̍t-tài kap a-jia̍t-tài, chha-put-to hái-poa̍t 2,000 kong-chhioh ê chhīu-nâ lāi-té seng-oa̍h, m̄-koh ū-sî-chūn mā ē tī âng-chhīu-nâ ê làm-tē hām chháu-po· khoàⁿ--tio̍h.

Chiuⁿ-pà ê a-chéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chiuⁿ-pà tī hun-pō· ê ta̍k-só·-chāi, koh ū chē-chē khoán ê a-chéng, kî-tiong ū 4-chíong khah chhut-miâ--ê, che lāi-té ê Tâi-oân chiuⁿ-pà (Neofelis nebulosa brachyurus) chin ū khó-lêng í-keng khu̍t-chèng--khì-ah:

  • Neofelis nebulosa brachyurus: Hun-pò· tī Tâi-oân. Hō-chò Tâi-oân chiuⁿ-pà.
  • Neofelis nebulosa diardi: Hun-pò· tī Ìn-nî.
  • Neofelis nebulosa macrosceloides: Hun-pò· tī Nepal kàu Myanmar.
  • Neofelis nebulosa nebulosa: Hun-pò· tī Lâm-Tiong-kok.