Hái-gû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
?Hái-gû
Se Ìn-tō͘ hái-gû
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Sirenia
Kho: Trichechidae
Gill, 1872
Sio̍k: Trichechus
Linnaeus, 1758
Chéng

Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis

Hái-gû sī 1 khoán tōa-phiāng ê hái-té chhī-leng tōng-bu̍t, sī Trichechidae-kho, Trichechus-sio̍k ê chéng. Hái-gû gōa-hêng chhin-chhiūⁿ jû-kùn (儒艮), cheng-chha thâu-khak-kut kah bóe-liu bô kāng hêng. Hái-gû bóe kui sìⁿ, bô chhiūⁿ jû-kùn bóe ū khui-chhe. Hái-gû chia̍h chhài, tōa pō·-hūn sî-kan tī chhián-chúi chhoē-chia̍h (thó-chia̍h).

Hái-gû tī Bí-chiu pak, tiong, lâm-pêng ê chhián-hái-kîⁿ làm-tē (pau-koah Carib-haí) lóng ū-tè-chhōe.

Chéng:

Se Ìn-tō· chéng ū khu̍t-chéng ê gûi-ki. In tī chū-jiân-kài bô te̍k-jîn, m̄-koh in-ūi lâng ná lâi ná chē ê koan-hē, hái-kîⁿ làm-tē chió--khì; oân-ná ū chē-chē hái-gû khì hō· chûn-á ê chū-tōng chûn-poe (ia̍p-á/propeller) ká tio̍h-siong, a̍h sī kóng chia̍h-tio̍h hî-tiò-á soàⁿ, kau-á, téng-téng ê jîn-chō-bu̍t. Hî-tiò-á soàⁿ nā bô-sòe-jī thun lo̍h pak, bián lōa-kú ê sî-kan, hái-gû tō ē sí--khì.

Hái-gû chhiâng-chāi chū-chi̍p tī hoat-tiān-chhiáng hū-kīn ê chúi--ni̍h. In taⁿ giàn chit khoán bô chū-jiân ê un-chúi, bô chhiūⁿ í-chá ē àn-sî sóa khì thian-jiân ê sio-chúi. In-ūi Bí-kok ū-ê hoat-tiān-chhiáng tit-beh kuiⁿ-tiāu, chit-mái in hia ê Hî kap Iá-seng Tōng-bu̍t Ho̍k-bū-kio̍k mā tng-leh siūⁿ pān-hoat pó-hō a̍h-sī chhòng-chō sek-ha̍p hái-gû seng-o̍ah ê khôan-kéng, bo̍k-tek sī beh hō· hià-ê hái-gû ē-tàng éng-góan ū sio-lō ê hái-chúi thang-hó siû.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Trichechus