Hâng-lia̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sò͘-ha̍k siōng, hâng-lia̍t (Hàn-jī: 行列, Eng-gí: matrix) sī chi̍t-kóa iàu-sò͘ cho͘-sêng ê tn̂g-ko-hêng tīn-lia̍t. Sòaⁿ-sèng tāi-sò͘ tiong choan-mn̂g gián-kiù hâng-lia̍t ê hun-chi ha̍k-kho sī hâng-lia̍t-lūn, i sī sòaⁿ-sèng tāi-sò͘ siōng kái tiōng-iàu ê chú-tê chi-it.

Tēng-gī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hâng-lia̍t sī chi̍t chióng tn̂g-ko-hêng tīn-lia̍t, tīn-lia̍t lāi-tē ê múi chi̍t ba̍k lóng kiò-chò iàu-sò͘ (Hàn-jī: 要素, Eng-gí: element, entry), in khó-lêng sī sò͘-jī, hû-hō, sò͘-ha̍k-sek ia̍h sī kî-thaⁿ ê sò͘-ha̍k mi̍h-kiāⁿ. Jî-chhiáⁿ koh ū kúi-nā chióng ūn-soàn ē-tàng ēng.

Hâng-lia̍t lāi-té hoâiⁿ ê chi̍t pâi iàu-sò͘ kiò-chò chōa (Hàn-jī: , Eng-gí: row), chhiòng ê chi̍t pâi iàu-sò͘ kiò-chò khiā (Hàn-jī: , Eng-gí: column). It-poaⁿ lâng leh gián-kiù ê hâng-lia̍t, iàu-sò͘ lóng sī sò͘-jī khah chē. Nā-chún chi̍t ê hâng-liat ê iàu-sò͘ lóng sī ê goân-sò͘, lán tiō kóng che hâng-lia̍t sī ”tī thé téng-koân“ ·ê. Nā chit ê thé sī si̍t-sò͘, tiō chiâⁿ-chò si̍t hâng-lia̍t (實行列); nā sī ho̍k-cha̍p-sò͘, tiō chiâⁿ-chò ho̍k hâng-lia̍t (複行列).

Tōa-sè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hâng-lia̍t ê tōa-sè (Hàn-jī: 大細, Eng-gí: size) tiō sī leh kóng i ū jōa-che chōa kap khiā. Siat-sú chi̍t ê hâng-lia̍t ū chōa, khiā, i ê tōa-sè tiō sī , lán kóng i sī “ hâng-lia̍t”, che ài ēng Eng-gí tha̍k-chò m by n.

Kan-taⁿ ū chi̍t chōa ê hâng-lia̍t kiò-chò chōa-hiòng-liōng; kan-taⁿ ū chi̍t khiā ê hâng-lia̍t kiò-chò khiā-hiòng-liōng; chōa kap khiā pêⁿ-chē ê hâng-lia̍t kiò-chò sù-hong hâng-lia̍t.

Overview of a matrix size
Miâ Tōa-sè Biâu-su̍t
Chōa-hiòng-liōng Kan-taⁿ ū chi̍t chōa ê hâng-lia̍t, ū-sî tiō the̍h lâi piáu-sī hiòng-liōng
Khiā-hiòng-liōng Kan-taⁿ ū chi̍t khiā ê hâng-lia̍t, ū-sî tiō the̍h lâi piáu-sī hiòng-liōng
Square matrix Chōa kap khiā pêⁿ-chē ê hâng-lia̍t.

Kì-hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kā iàu-sò͘ lóng siá ·chhut-lâi ê sī, hâng-lia̍t it-poaⁿ sī ēng goe̍h-bâi-tiám ia̍h sī oat-bó͘-tiám pau ·khí-lâi, chhin-chhiūⁿ

Ki-pún ūn-soàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lán ē-sái tùi hâng-lia̍t chìn-hêng kúi-nā chióng ūn-soàn, pau-koat ka-hoat, sûn-liōng-chek, choán-tì, sêng-hoat, chōa-ūn-soàn, kap chú-hâng-lia̍t.

Ka-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Hâng-lia̍t ê ka-hoat

Sûn-liōng-chek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Sûn-liōng-chek

Sûn-liōng-chek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Choán-tì

Chi̍t ê Choán-tì

Hun-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Êng-ióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]