Iá-pek-ha̍p ha̍k-ūn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Iá-pek-ha̍p ha̍k-ūn (1990/3/18)

Iá-pek-ha̍p ha̍k-ūn (野百合學運), iā hō-chò saⁿ-goe̍h ha̍k-ūn (三月學運), sī chi̍t tiûⁿ hoat-seng tī 1990 nî (3 goe̍h 16 chì 22 hō) ê Tâi-oân ha̍k-seng ūn-tōng. Tī chit pái ê ūn-tōng tiong, jîn-sò͘ siōng-chē ê sî-chūn ū chiong-kīn 6,000 ūi lâi-chū choân-kok kok-tē ê tāi-ha̍k-seng chham-ú. Ha̍k-ūn ê ūn-tōng chú-iàu sī tī Tiong-chèng Kì-liām-tn̂g (Chū-iû Kóng-tiûⁿ) chēng-chō piáu-ta̍t khòng-gī; in thê-chhut kái-sàn Kok-bîn Tāi-hōe, hòe-tû Lîm-sî Tiâu-khoán, chiau-khai kok-sī hōe-gī kap chèng-keng kái-kek sî-kan-pió (政經改革時間表) 4-tōa sò͘-kiû. Che m̄-nā sī Tâi-oân chiàn-āu í-lâi siōng-tōa ê chi̍t tiûⁿ ha̍k-seng ūn-tōng, tùi Tâi-oân ê bîn-chú chèng-tī hoat-tián ū siong-tong thêng-tō͘ ê éng-hióng. Chit chhù ha̍k-seng ūn-tōng lo̍h-bóe iû sî-jīm chóng-thóng Lí Teng-hui si̍t-hiān sêng-lo̍k lâi kiat-sok; pau-hâm chiau-khai kok-sī hōe-gī, hòe-tû Lîm-sî Tiâu-khoán, chiong-kiat bān-liân kok-hōe, hō͘ Tâi-oân bîn-chú chìn-ji̍p sin ê kai-toāⁿ.