Jī-nî lu̍t-lēng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Jī-nî lu̍t-līng
Chok-chiá Put-ti
Kok-ka Tiong-kok
Gí-giân Hàn-gú
Pán-pán Tiuñ-ka-san hàn-kán [zh]
Lūi-hêng Hàn-tài tsìng-tī, huat-lu̍t tsè-tōo
Chhut-pán ji̍t-chí
Se Hàn

Jī-nî lu̍t-līng (hàn-gí: 二年律令; 2-nî lu̍t-līng) sī Tiuñ-ka-san hàn-kán [zh] lāi-té ê tsi̍t-pōo tsok-phín, uî Se Hàn sî-tāi sóo pan-pòo ê tsi̍t-thò lu̍t-līng [zh]. Sī liáu-kái Hàn-tài tsìng-tī, huat-lu̍t tsè-tōo ê tiōng-iàu sú-liāu [en]

Kuan-î pan-pòo nî-tāi ê "jī-nî", iû-î kâng-ê hûn-bōng [en] sóo tshut-thóo ê le̍k-phóo sī Hàn ko-tsóo gōo-nî tsì Lú-hiō [zh] jī-nî; teh kán-bûn lāi-té ū iu-thāi Lú suan-ông hām i-ê tshin-sio̍k ê kui-tīng. Lú suan-ông sī Lú-hiō ê lāu-pē tsi sē-hō, khai-sí sú-iōng teh Lú-hiō guân-nî; in-tshú "lu̍t-līng" jī-nî ê "jī-nî" ing-kai sī "Lú-hiō jī-n".

Lāi-iông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jī-nî lu̍t-līng lóng-tsóng ū 28 pōo (27 pōo lu̍t ka-siōng 1 pōo līng) hun-luī ê lu̍t-līng [en].

 • Tsi̍k lu̍t (賊律)
 • Tō lu̍t (盜律)
 • Kū lu̍t (具律)
 • Kò lu̍t (告律)
 • Pōo lu̍t (捕律)
 • Bông lu̍t (亡律)
 • Siu lu̍t (收律)
 • Tsa̍p lu̍t (襍律)
 • Tsên lu̍t (錢律)
 • Tì-lī lu̍t (置吏律)
 • Kun-su lu̍t (均輸律)
 • Tuân-si̍k lu̍t (傳食律)
 • Tên lu̍t (田律)
 • Kuan-sí (關市律)
 • Hîng-su lu̍t (行書律)
 • Ho̍k lu̍t (復律)
 • Sù lu̍t (賜律)
 • Hóo lu̍t (戶律)
 • Hāu lu̍t (效律)
 • Hù lu̍t (傅律)
 • Tì-hiō lu̍t (置後律)
 • Tsiok lu̍t (爵律)
 • Hing lu̍t (興律)
 • İâu lu̍t (徭律)
 • Kim-pòo lu̍t (金布律)
 • Ti̍t lu̍t (秩律)
 • Sú lu̍t (史律)
 • Tsin-kuan līng (津關令)

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sik-tho̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 張家山二四七號漢墓竹簡整理小組編著,《張家山漢墓竹簡〔二四七號〕釋文修訂本》,北京:文物出版社,2006年5月。 (Hàn-gí)
 1. 「三国時代出土文字資料の研究」班 (2004). "江陵張家山漢墓出土「二年律令」譯注稿その(一)". 東方学報. 京都 (76).  (Ji̍t-pún-gí)
 2. 「三国時代出土文字資料の研究」班 (2005). "江陵張家山漢墓出土「二年律令」譯注稿その(ニ)". 東方学報. 京都 (77).  (Ji̍t-pún-gí)
 3. 「三国時代出土文字資料の研究」班 (2006). "江陵張家山漢墓出土「二年律令」譯注稿その(三)". 東方学報. 京都 (78).  (Ji̍t-pún-gí)
 1. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2003). "張家山漢簡『二年律令』訳注(1) : 賊律". 専修史学 (35).  (Ji̍t-pún-gí)
 2. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2004). "張家山漢簡『二年律令』訳注(2) : 盗律". 専修史学 (36).  (Ji̍t-pún-gí)
 3. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2004). "張家山漢簡『二年律令』訳注(3) : 具律". 専修史学 (37).  (Ji̍t-pún-gí)
 4. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2005). "張家山漢簡『二年律令』訳注(4) : 賊律". 専修史学 (38).  (Ji̍t-pún-gí)
 5. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2005). "張家山漢簡『二年律令』訳注(5) : 収律・襍律・錢律・置吏律・均輸律・傳食律". 専修史学 (39).  (Ji̍t-pún-gí)
 6. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2006). "張家山漢簡『二年律令』訳注(6) : 田律・口市律・行書律". 専修史学 (40).  (Ji̍t-pún-gí)
 7. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2006). "張家山漢簡『二年律令』訳注(7) : 復律・賜律・戸律". 専修史学 (41).  (Ji̍t-pún-gí)
 8. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2007). "張家山漢簡『二年律令』訳注(8) : 效律・傳律・置後律". 専修史学 (42).  (Ji̍t-pún-gí)
 9. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2007). "張家山漢簡『二年律令』訳注(9) : 爵律・興律・徭律". 専修史学 (43).  (Ji̍t-pún-gí)
 10. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2008). "張家山漢簡『二年律令』訳注(10) : 金布律". 専修史学 (44).  (Ji̍t-pún-gí)
 11. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2008). "張家山漢簡『二年律令』訳注(11) : 秩律・史律". 専修史学 (45).  (Ji̍t-pún-gí)
 12. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2009). "張家山漢簡『二年律令』訳注(12) : 津關令". 専修史学 (46).  (Ji̍t-pún-gí)
 13. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2009). "張家山漢簡『二年律令』訳注(13) : 釈文校訂". 専修史学 (47).  (Ji̍t-pún-gí)
 14. 専修大学『二年律令』研究会[訳] (2010). "張家山漢簡『二年律令』訳注(14) : 訳注補訂". 専修史学 (48).  (Ji̍t-pún-gí)

Lūn-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 宮宅潔 (2004), "張家山漢簡《二年律令》解題", 東方学報, 京都 (76)  (Ji̍t-pún-gí)
 • 石岡浩・川村康・七野敏光・中村正人著『史料からみる中国法史』(2012年)法律文化社(第1講律令法体系はどのように形成されてきたのか:隋から唐へ、執筆担当;石岡浩) (Ji̍t-pún-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]