Kè-sǹg giân-gú-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kè-sǹg giân-gú-ha̍k sī ùi kè-sǹg ê kak-tō͘ lâi gián-kiù giân-gú-ha̍k, ēng thóng-kè kap lô-chek ê bô͘-sek lâi hun-sek chū-jiân giân-gú, ē-tit kóng sī 1 chióng ha̍k-chè ê léng-he̍k. Chit chióng bô͘-sek bô hān-tiāⁿ giân-gú-ha̍k bó͘ 1 pō͘-hūn chiah ē ēng--tit.

Éng-koè ê kè-sǹg giân-gú-ha̍k-ka lóng sī ē-hiáu ēng tiān-naú lâi chhú-lí chū-jiân gí-giân ê tiān-naú kho-ha̍k-ka. Boé-chhiú hoat-kak gí-giân siuⁿ-koè-thaû ho̍k-cha̍p. Hiān-chú-sî ê kè-sǹg gí-giân-ha̍k tiāⁿ-tio̍h ài khò ha̍k-chè ha̍p-chok, 1 ê thoân-tūi sù-siông pau-koat gí-giân-ha̍k-ka, tiān-naú kho-ha̍k-ka, jîn-kang tì-hūi choan-ka, jīn-ti sim-lí-ha̍k choan-ka, lô-chek choan-ka, ...

Kè-sǹg Giân-gú-ha̍k Hia̍p-hōe (Association for Computational Linguistics) ū hō͘ kè-sǹg gí-giân-ha̍k 1 ê tēng-gī:

...ùi kè-sǹg ê kak-tō͘ lâi jīn-bat giân-gú ê kho-ha̍k gián-kiù. Kè-sǹg gí-giân-ha̍k-ka sī tùi kok chióng gí-giân hiān-siōng thê-kiong kè-sǹg bô͘-sek (computational model) ê gián-kiù-chiá.

Kin-thaû[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kè-sǹg gí-giân-ha̍k chá-kî tiāⁿ hông tòng-chò jîn-kang tì-hūi ê 1 ê gián-kiù hoān-ûi. Thaû-khí-seng Bí-kok1950 nî-tāi siūⁿ beh kā Lō͘-se-a-gí hiah-ê goā-gí hoan chò Eng-gí. Hiáng-sî tiān-naú tú-tú chèng-bêng i chò sò͘-ha̍k kè-sǹg phēng lâng khah kín khah chèng-khak. Ta̍k-ê phoe kóng bián joā kú tō ē-tit pá-ak khah iù-lō͘ ê ki-su̍t, chhú-lí gí-giân tō ē-tit chhiūⁿ chhú-lí kè-sǹg hiah-nī chán.

Hun-ki[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khoàⁿ beh chhú-lí ê chu-liāu sī kóng--ê iah si siá-ê, beh chò ê khang-khoè sī hun-sek (parsing) iah sī ha̍p-sêng (generation), kè-sǹg gí-giân-ha̍k ē-tit hun koh khah iù.

Gí-im piān-sek (speech recognition) kap gí-im ha̍p-sêng (speech synthesis) sī ēng tiān-naú lâi liáu-kái kap sán-seng gí-im. Ah nā hun-sek (parsing) kap ha̍p-sêng (generation) sī beh kā gí-giân thiah--khui kap taù chò-hoé. Ke-khì hoan-e̍k (machine translation) iû-goân tō sī beh kā 1 chióng gí-giân hoan-e̍k chò lēng-goā 1 chióng gí-giân.

Hiān-chú-sî kè-sǹg gí-giân-ha̍k chi̍t-koá gián-kiù ê hoān-ûi pau-hâm:

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]