Kiô-á-nn̄g

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Kiô-á-nn̄g
Gē-jîn he̍k gē-su̍t-ka
Eng-bûn miâ EggplantEgg
Gí-giân Tâi-gí, Hôa-gí
Im-ga̍k lūi-hêng indie rock
alt-rock
jazz fusion
Tâi-gí liû-hêng
Hôa-gí liû-hêng
Ga̍k-khì tiān gí-tah
[tiān-chú-khîm]]
jazz kó͘
bass gí-tah
Tāi-piáu-chok Lōng-chú hôe-thâu,
Ài-chêng lí pí góa siūⁿ ·ê koh-khah úi-tāi,
Lōng-liú-lian
Oa̍h-hiáⁿ sî-tāi 2012 kàu-taⁿ
Sêng-oân
N̂g Kî-pin (A-pin): chú-chhiùⁿ, keyboard
Chiā Iāu-tek (A-tek): gí-tah, hô-siaⁿ
Chhòa Khái-jīm (A-jīm): gí-tah, hô-siaⁿ
Chiân sêng-oân
Lōa chùn-têng (Lōa ·ê): kó͘-chhiú

Kiô-á-nn̄g (Hàn-jī: 茄仔卵; Hôa-gí: 茄子蛋; Eng-gí: EggPlantEgg) sī Tâi-oân ê to̍k-li̍p ga̍k-thoân, 2012 nî tī Tâi-pak sêng-li̍p, koa-khek hong-keh hâm-kài keng-tián iô-kún, nâ-tiāu, jazz fusion, kau-chit ke-á-lō͘ karaoke kap liû-hêng kim-khek ê hong-keh.[1]

Kiô-á-nn̄g ê thoân-oân chū sè-hàn tō sī tī Tâi-gí ka-têng tōa-hàn, chŏaⁿ chū-jiân chiâⁿ-chò chhòng-chok Tâi-gí koa ûi chú ê ga̍k-thoân. Chú-chhiùⁿ N̂g Kî-pin kóng: "bó-gí sī lâng ê it-seng tiong chin iàu-kín ê chi̍t pō͘-hūn."[2]

Kiô-á-nn̄g 2017 nî hoat-hêng tē 1 tiuⁿ choan-chi̍p Khah-thong lîn-bu̍t, 2018 nî tit-tio̍h Tē 29 kài Kim-khiok-chióng Chòe-ka Tâi-gí Choan-chi̍p Chióng kap Chòe-ka Sin-lâng Chióng, 2019 nî kō͘ Lōng-liú-lian ji̍p-ûi Tè 30 kài Kim-khiok-chióng Nî-tō͘ Kòa-khiok Chióng.[3] 2020 nî 5 goe̍h, in ê tāi-piáu toaⁿ-khiok Lōng-chú Hòe-thâu ê MVYouTube koaⁿ-hong pîn-tō ê siu-khòaⁿ chhù-sò͘ ta̍t-kàu chi̍t ek pái.[4]

Kiô-á-nn̄g kap kî-thaⁿ Tâi-oân ê to̍k-li̍p ga̍k-thòaⁿ kāng-khoán, bô kap-ji̍p chú-liû chhiùⁿ-pôaⁿ kong-si, 2017 nî koh sêng-li̍p ka-kī ê kong-si 艾格普蘭特艾格 iú-hān kong-si (EggPlantEgg Co., Ltd.)[5][6]

Thoân-miâ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thoân-miâ hō-chò "Kiô-á-nn̄g" sī in-ūi thoân-oân tú-hó lóng kah-ì chia̍h kiô-á. Āu-lâi in hoat-hiān in ê im-ga̍k bô khó-lêng kóng siáⁿ-mih lâng lóng ē ha̍h, tō hó-pí kiô-á chi̍t-hāng chia̍h-mi̍h ū lâng ài chia̍h, ū lâng khah bô-ài. A-pin koh piáu-sī, kiô-á ê Eng-gí sī "eggplant", ah i tō siūⁿ-kóng kā ka chi̍t jī "egg" ·loeh hō͘ piàn-chò "EggPlantEgg", khòaⁿ ·khí-lâi hō͘ lâng kám-kak tùi-thīn, mā ū bêng-hián ê "cha-po͘-lâng ê siōng-teng", tāi-piáu Kiô-á-nn̄g ê im-ga̍k beh hō͘ thiaⁿ-chiòng chi̍t ê lâm-chú-hàn ê hêng-siōng.[7][8]

Thoân-oân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kiô-á-nn̄g ê chú-chhiùⁿ kap keyboard chhiú N̂g Kî-pin.

Kiô-á-nn̄g tī 2012 nî sêng-li̍p, sī N̂g Kî-pin leh tha̍k Chèng-tāi Kóng-kò-hē ê sî cho͘ ê ga̍k-thoân, siōng chá 5 ê sêng-oân lóng sī i tī Siông-san Ko-tiong ê tông-o̍h. Āu-lâi chhūn N̂g Kî-pin lâu ·lo̍h-lâi. 2014 nî Chhòa Khái-jīm, Chiā Iāu-tek kap Lōa Chùn-têng ka-ji̍p Kiô-á-nn̄g.[6]

Hiān-jīm thoân-oân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Miâ-sèⁿ Kak-sek Seⁿ-ji̍t
N̂g Kî-pin (A-pin) chú-chhiùⁿ, keyboard 1990 nî 9 goe̍h 10 ji̍t 1990-09-10(32 hòe)
Chhòa Khái-jīm (A-jīm) gì-tah, hô-siaⁿ 1990 nî 9 goe̍h 7 ji̍t 1990-09-07(33 hòe)
Chiā Iāu-tek (A-tek) gì-tah, hô-siaⁿ 1990 nî 3 goe̍h 25 ji̍t 1990-03-25(33 hòe)

Lī-khui thoân-oân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 2019 nî 4 goe̍h chhe 3, kó͘-chhiú Lōa Chùn-têng ūi-tio̍h seng-gâi kui-ōe soan-pò͘ thòe-chhut.[9]
Miâ-sèⁿ Ūi-tì Seⁿ-ji̍t
Lōa Chùn-têng (Lōa ·ê) kó͘-chhiú 1993 nî (29-30 hòe)

Im-ga̍k chok-phín[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lio̍k-im-sek choan-chi̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Choan-chi̍p miâ-chheng Khiok-bo̍k
1 2017 Khah-thong lîn-bu̍t
2 2019 我們以後要結婚

EP[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Choan-chi̍p miâ-chheng Khiok-bo̍k
1 2013年 Iû-goân tī chia

Toaⁿ-khiok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

To̍k-chhiùⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Choan-chi̍p miâ-chheng Khiok-bo̍k
1 2020 敢傻敢衝
 1. 敢傻敢衝
2 2021 新年恭喜薯來堡
 1. 新年恭喜薯來堡
3 2021 Ài-chêng lí pí góa siūⁿ ·ê koh-khah úi-tāi
 1. Ài-chêng lí pí góa siūⁿ ·ê koh-khah úi-tāi
4 2021 Koh ài lí chi̍t pái
 1. Koh ài lí chi̍t pái

Ha̍p-chhiùⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Choan-chi̍p miâ-chheng Khiok-bo̍k
1 2018 RPG - 浪子的路 (toaⁿ-khiok)
 1. 浪子的路 (kap RPG ha̍p-chhiùⁿ)
2 2019 Jia Jia - 我想要的
 1. 何妨 (kap Jia Jia 合唱)
3 2021 Siau Hông-kî - 舞台
 1. Siá chi̍t tiâu koa, siá lí góa niā-niā (kap Siau Hông-kî ha̍p-chhiùⁿ)
4 2021 Tân Hong-gú - wfh
 1. 沒什麼大不了 (kap Tân Hong-gú ha̍p-chhiùⁿ)

Ha̍p-chi̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-sī Choan-chi̍p miâ-chheng Khiok-bo̍k
1 2019 查無此人 音樂概念專輯

Tio̍h-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kim-chhiok-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kim-bé-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kài Tiān-iáⁿ Chióng Ji̍p-ûi Kiat-kó
2021 Tē 58 kài Kim-bé-chióng Tang lâm-jîn loân-ài sî Chòe-ka Goân-chhòng Tiān-iáⁿ Koa-khiok Chióng Ài-chêng lí pí góa siūⁿ ·ê koh-khah úi-tāi Thê-miâ

Kim-im Chhòng-chok Chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Lí Him. 【專訪】像根鋼鐵般的茄子,我會藏起所有的心事:茄子蛋. (Hôa-gí) Streetvoice. 2018-02-07 [2022-03-10].
 2. Tēⁿ Kéng-bûn. 台式浪子茄子蛋:台語親像家人一樣 . (Hôa-gí) Tiong-ióng Thong-sìn-siā. 2018-07-31 [2022-03-10].
 3. 派脆克. 最深情的自白!「茄子蛋」以〈浪流連〉入圍金曲30最佳年度歌曲,光聽前奏眼淚就掉下來了啊!. (Hôa-gí) Marie Claire. 2019-05-15 [2022-03-10].
 4. 茄子蛋EggPlantEgg - 浪子回頭 Back Here Again (Official Music Video).
 5. 艾格普蘭特艾格有限公司.
 6. 6.0 6.1 Chiúⁿ Gî-têng. 「愈孤獨的人,愈要一起出發」樂團茄子蛋唱出台語歌新可能. (Hôa-gí) Pò-tō-chiá. 2019-06-07 [2022-03-10].
 7. 茄子蛋的「新台式搖滾」:自嘲且戲謔的唱出市井小民你、我心聲. (Hôa-gí) LINE today. 2018-11-02 [2022-03-10].
 8. 【新鮮娛頭】 金曲夯團變「番茄蛋」 取名茄子蛋影射男性生殖器?. (Hôa-gí) Musicmusic. 2020-05-13 [2022-03-10].
 9. Lô Chú-him. 茄子蛋鼓手宣布退團!「有更多想做的事」. (Hôa-gí) Chū-iû Sî-pò. 2019-09-03 [2022-03-10].

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]