Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-sòaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-sòaⁿ
高雄捷運橘線
Orange Line (KMRT)
Sizihwan Station Platform.JPG
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân) Ko-hiông-chhī
Ho̍k-bū lūi-hêng Ko-ūn-liōng hē-thóng kián-sêng
Tiong-ūn-liōng hē-thóng kui-keh êng-ūn
Kong-chhia chia̍t-ūn hē-thóng
Só͘-sio̍k hē-thóng Ko-hiông Chia̍t-ūn
Chōng-hóng Chú-sòaⁿ êng-ūn tiong; (Nn̄g tiâu iân-sin-sòaⁿ koh teh kui-ōe)
Chhia-chām 14 Chām (í-keng thong-chhia)
Khí-tiám
Chiong-tiám
Se-á-oânTōa-liâu
Chú-iàu lō͘-soàⁿ Chú-sòaⁿ
Chhù-iàu lō͘-soàⁿ Pîn-tong iân-sin-sòaⁿ
Tōa-liâu iân-sin-sòaⁿ
Lō͘-soàⁿ téng-kip to̍k-li̍p lō͘-khoân
Lō͘-soàⁿ lūi-hêng tē-hā, tē-bīn, ko-kè
Kiàn-siat tan-ūi Ko-hiông-chhī chèng-hú Chia̍p-ūn kang-têng-kio̍k
Ki-su̍t sò͘-kì
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 13.6 km
Kúi-tō sò͘-liōng ho̍k-sòaⁿ (複線)
Kúi-tō piau-chún 1 435 mm(Piau-chún-kúi)
Tiān-khì-hòa tē-saⁿ-kúi, 750V DC
Chhia-lióng ki-tē Tōa-liâu Ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng ko-ūn-liōng tiān-liân-chhia
Lia̍t-chhia pian-cho͘

Saⁿ-chat āu-tò͘ chi̍t-cho͘,

nn̄g-cho͘ kāng la̍k-chat āu-tò͘ chi̍t-lia̍t
Êng-ūn chu-sìn
Êng-ūn sî-kî 2008 nî 9 go̍eh 14 ji̍t kàu taⁿ
Êng-ūn tan-ūi Ko-hiông Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si

Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-sòaⁿTâi-oân Ko-hiông Chia̍t-ūn chhiú-kî nn̄g-tiâu lō͘-sòaⁿ tiong ê lâm-pak hiáng lō͘-sòaⁿ.

Chhia-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-sòaⁿ

Sòaⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hôa-gí Eng-gí
Kiat Sòaⁿ
Chú-sòaⁿ O1 Se-á-oân
(Tiong-san Tāi-ha̍k)
(Há-má-seng)
西子灣
(中山大學)
(哈瑪星)
Sizihwan
(NSYSU)
(Hamasen)
AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Há-má-seng Kó͘-san-khu Ko-hiông-chhī
O2 Iâm-tiâⁿ-po͘ 鹽埕埔 Yanchengpu Iâm-tiâⁿ-khu
O4 Chhī-gī-hōe
(Kū-chí)
市議會
(舊址)
City Council
(Former Site)
Chiân-kim-khu
O5/R10 Bí-lē-tó 美麗島 Formosa Boulevard AB-Kreuz.svg  Âng-sòaⁿ Sin-heng-khu
O6 Sìn-gī Kok-sió 信義國小 Sinyi Elementary School AB-Kreuz.svg  N̂g-sòaⁿ
O7 Bûn-hòa Tiong-sim 文化中心 Cultural Center AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Chhái-khēng Kong-hn̂g Sin-heng-khu
Lêng-ngá-khu
O8 Gō͘-tè-chhù 五塊厝 Wukuaicuo AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Chhái-khēng Kong-hn̂g Lêng-ngá-khu
O9 Ki-kek-koán 技擊館 Martial Arts Stadium
O10 Ōe-bú-iâⁿ 衛武營 Weiwuying AB-Kreuz.svg  N̂g-sòaⁿ
AB-Kreuz.svg  Hōng-soaⁿ Sòaⁿ
Hōng-soaⁿ-khu
O11 Hōng-soaⁿ-sai-chām
(Ko-hiông-chhī Gī-hōe)
鳳山西站
(高雄市議會)
Fongshan West
(Kaohsiung City Council)
O12 Hōng-soaⁿ 鳳山 Fongshan AB-Kreuz.svgROC Taiwan Railways Administration Logo.svgTâi-thih Pîn-tong Sòaⁿ: Hōng-soaⁿ
O13 Tāi-tang 大東 Dadong AB-Kreuz.svg  Le̍k-soàⁿ
O14 Hōng-soaⁿ Kok-tiong 鳳山國中 Fongshan Junior High School AB-Kreuz.svg  Pîn-tong Iân-chhun-sòaⁿ Pi-téng
Tōa-liâu Sòaⁿ OT1 Tōa-liâu 大寮 Daliao AB-Kreuz.svg  Ko-ūn-liāng hē-thóng ↔ kong-chhia chia̍t-ūn Tōa-liâu-khu
OT2 Hōng-lîm 鳳林 Fonglin
OT3 Ko-eng 高英 Gaoying
OT4 Tōa-hoat Kang-gia̍p-khu 大發工業區 Dafa Industrial Park
OT5 Sin-chhù 新厝 Sincuo
OT6 Chiau-bêng 昭明 Jhaoming
OT7 Thâm-thâu 潭頭 Tantou
OT8 Lîm-hn̂g Ko-tiong 林園高中 Linyuan Senior High School Lîm-hn̂g-khu
OT9 Lîm-hn̂g Tiong-hàu 林園忠孝 Linyuan Jhongsiao
O10 Lîm-hn̂g 林園 Linyuan AB-Kreuz.svg   Lîm-hn̂g Iân-chhun-sòaⁿ
Pîn-tong Sòaⁿ OP1 Pi-téng 埤頂 Piding Hōng-soaⁿ-khu
Tōa-liâu-khu
OP2 Chêng-chng 前莊 Cianjhuang Tōa-liâu-khu
OP3 Ang-hn̂g 翁園 Wongyuan
OP4 Khe-liâu 溪寮 Siliao AB-Kreuz.svg   Hu̍t-kong-san Sòaⁿ
OP5 Chng-á-iâu 磚子瑤 Jhuanzihyao Pîn-tong-chhī Pîn-tong-koān
OP6 Ge̍k-sêng 玉成 Yucheng
OP7 Kong-koán 公館 Gongguan
OP8 Lâu-chhù 劉厝 Lioucuo
OP8 Tâi-thn̂g Pîn-tong Chóng-chhiúⁿ 台糖屏東總廠 Taisugar Pingtung Factory