Lîm Iú-hok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Lîm Iú-hok (Hàn: 林有福; Eng: Lim Yew Hock; 1914 nî 10 goe̍h 15 ji̍t – 1984 nî 11 goe̍h 30 ji̍t) sī chi̍t ūi Sin-ka-pho kap Má-lâi-se-a ê Hôa-kiâu chèng-tī jîn-bu̍t, tī 1948 nî kàu 1963 nî tiong-kan tam-jīm kòe Sin-ka-pho Li̍p-hoat-kio̍k kap Li̍p-hoat Gī-hōe ê gī-oân. 1956 nî kàu 1959 nî chhut-jīm tē-jī jīm Siú-se̍k Pō͘-tiúⁿ.

Chháu-kin chhut-sin ê Lîm Iú-hok, cha-nî ùi Raffles Institution pit-gia̍p liáu-āu, jīm-chit bûn-koaⁿ. Tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kiat-sok liáu-āu, i tâu-sin lô-kang ūn-tōng, sòa-lo̍h-khì chham-chèng. I tī 1949 nî ka-ji̍p Chìn-pō͘ Tóng; 1949 nî choán-óng ka-ji̍p Kang Tóng; lo̍h-bóe koh chham David Marshall ha̍p-cho͘ Lô-kang Tìn-sòaⁿ. Chiàn-āu ê Sin-ka-pho chèng-kio̍k tōng-tōng, chāi-tē iau-kiû to̍k-li̍p ê siaⁿ-im put-toān. Tī chit-khoán ê pōe-kéng chi-hā, Sin-ka-pho tong-kio̍k tī 1955 nî si̍t-si sin hiàn-hoat. Lông-kang Tìn-sòaⁿ liâm-mi tī kāng-nî ê Li̍p-hoat Gī-hōe tāi-soán tong-tiong sèng-soán; iû Marshall chhut-jīm tē-it jīm Siú-sek Pō͘-tiúⁿ, ah Lîm Iú-hok chhut-jīm Lô-kang kap Hok-lī Pō͘-tiúⁿ, jīm-lāi iā kiam-jīm Hù Siú-sek Pō͘-tiúⁿ.

Bô-gōa-kú, Marshall hām Liân-ha̍p Ông-kok Chèng-hú só͘ chìn-hêng ê chū-tī tâm-phòaⁿ phò-lia̍t, tī 1956 nî 6 goe̍h soan-pò͘ sî-chit, iû Lîm Iú-hok chiap-jīm. Tī Siú-sek Pō͘-tiúⁿ jīm-lāi, Lîm Iú-hok thàu-kòe ko-ap ê chhiú-tōaⁿ táⁿ-kek kéng-lāi ê chó-phài oa̍h-tāng, chiū án-ne chhú-tit liáu Eng-kok ê sìn-jīm, chhiok-sêng i hām Eng-kok têng khui chū-tī tâm-phòaⁿ, koh tī 1957 nî 4 goe̍h, hām Eng-kok ta̍t-sêng Sin-ka-pho choân-bīn chū-tī ê hiàn-chè hia̍p-gī, thè Sin-ka-pho Chū-tī-pang tī 1959 ê sêng-li̍p lâi tiān-tēng ki-chhó͘. Put-kò, Lîm Iú-hok tùi chó-phài ê kiông-ngē chok-hong, te̍k-pia̍t sī i tī 1956 nî kap 1957 nî nn̄g pái tìn-ap hôa-hāu chó-phài su-seng ê hêng-tōng, tì-sú i si̍t-khì liáu tōa-pòaⁿ Hôa-kiâu soán-bîn ê chi-chhî. Tian-tò, chāi-iá ê Jîn-bîn Hêng-tōng Tóng, tī Lí Kong-iāu ê léng-tō chi-hā, chi-chhî-tō͘ tōa-pak chhiau-oa̍t Lô-kang Tìn-sòaⁿ.

1959 nî, Lîm Iú-hok hām i só͘ sêng-li̍p ê Sin-ka-pho Jîn-bîn Liân-bêng tī Li̍p-hoat Gī-hōe tāi-soán tiong tiōng-chhò.