Lūi-pia̍t:Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún lūi-pia̍t sī choan-bûn teh siu koan-hē tio̍h Liân-ha̍p Ông-kok ê lâng, ì-sù kap Category:Eng-kok-lâng beh-kâng, m̄-koh "Eng-kok-lâng" khó-lêng khah giâm-keh, sī tùi-èng tī Eng-gí thang kóng sī British (Eng-kok-lâng) ê lâng. Ū-ê lâng khó-lêng tī Liân-ha̍p Ông-kok oa̍h-tāng, m̄-koh bô sǹg sī Eng-kok-lâng. Chóng-sī nā chiàu pún Wikipedia khah-chá ê koàn-sì, tōa-hūn Eng-kok-lâng bûn-chiuⁿ lóng sī ēng "Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t" chò lūi-pia̍t, khah hán ēng "Eng-kok jîn-bu̍t" ia̍h "Eng-kok-lâng".

Lēng-gōa chiàu Liân-ha̍p Ông-kok ē-té 4-ê pang-kok, koh ū hun:

Koan-liân lia̍t-toaⁿ: Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 22 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 22 lūi.

Tī "Liân-ha̍p Ông-kok jîn-bu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 121 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 121 ia̍h.