LXDE

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
LXDE
LXDE Logo

LXDE tī Ubuntu Linux 8.04 LTS téng ūn-choán
Khai-hoat LXDE Khai-hoat-thoân
Goân-chho͘
pán-pún
2006
Pán-pún-khò͘
OS chē-pêng-tâi (濟平台, cross-platform)
Lūi-hêng toh-bīn khôan-kéng
Siū-koân GPL
Bāng-chām http://lxde.org

LXDE, choân-miâ Lightweight X11 Desktop Environment (kheng--ê X11 toh-bīn khôan-kéng), sī chū-iû nńg-thé--ê toh-bīn khôan-kéng (桌面環境), thang tī Unix ia̍h-sī Linux, BSD téng kah POSIX sio-thong--ê pêⁿ-tâi (平台, platform) tōng-chok. Chú-iàu khai-hoat-chiá sī Tâi-oân ê khai-hòng gôan-bé (開放原碼, open source) thêng-sek siat-kè-su Âng Jīm-jū (洪任諭, PCMan), N̂g Kèng-kûn (黃敬群, jserv), Chîⁿ Hông-siông (錢逢祥, Fred Chien), kî-thaⁿ--ê sī Lâu Éng-chùn (劉穎駿, Paul Liu), Lí Kiān-chhiu (李健秋, Andrew Lee) téng.

LXDE kè-oē bo̍k-tek sī thê-kiong sin--ê khin koh kín--ê toh-bīn khôan-kéng (桌面環境). Kap kong-lêng kiông tàn khah pûi--ê sio-pí, LXDE tāng si̍t-ēng koh kheng-liōng, chīn-la̍t kiám-chió ài khai--ê hē-thóng chu-gôan. Kah Linux kî-thaⁿ toh-bīn khoân-kéng bô kâng, pō͘-kiāⁿ (部件) sio-oá-sèng (dependency) chin kē, ta̍k ê pō͘-kiāⁿ thang to̍k-li̍p ūn-choán.

LXDE ēng Openbox chò ī-siat (預設) sī-thang kóan-lí-khì (視窗管理器, window manager).[1]

Ubuntu tī 8.10 pán kā LXDE khǹg tī thò-kiāⁿ-khò͘ (套件庫, repository), m̄-koh it-ti̍t sī ài ka-ki kéng ê thò-kiāⁿ. Kù LXDE chú-iāu khai-hoat-chiá PCMan kóng, í LXDE chò toh-bīn khôan-kéng--ê Ubuntu hun-ki pán pún-té kè-oē tī 2009 nî 10 goe̍h khai-sí chèng-sek hoat-hêng,[2] m̄-koh tī Ubuntu 10.04 (2010 nî) chiah hoat-hêng.

Pō͘-kiāⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

LXDE kè-oē ū chia--ê to̍k-li̍p pō͘-kiāⁿ:[1][3]

 • GPicView: Sûn--ê tô͘-phìⁿ liû-lám-khì. Nā Windows XP ī-chng (預裝)--ê.
 • GtkNetCat: netcat ê tô͘-hêng kài-bīn chêng-toan (圖形介面前端, GUI frontend).
 • LXappearance: Tiâu LXDE ê ba̍k-si̍t (目實), jī-hêng, pò͘-kéng chú-tê (theme).
 • LXMusic: XMMS2 lâi--ê im-ga̍k hòng-sàng têng-sek.
 • LXLauncher: tê-kióng kah EeePC ī-chng--ê têng-sek soán-toaⁿ sio-siâng, m̄-koh khah kiông ê kài-bīn.
 • LXNM: iú/bô-soàⁿ bāng-lō͘ koán-lí têng-sek.
 • LXRandR: Kán-tan--ê êng-bō͘ siat-tēng ke-si.
 • LXpanel:LXDE--ê kang-kū-lia̍t (工具列).
 • LXsession-lite: chò-gia̍p kai-toāⁿ (作業階段) koán-lí-khì, lxsession ê kheng-hoà (輕化) pán.
 • LXSession Edit: pian teng-ji̍p sî chù-tōng khui--ê têng-sek ê ke-si.
 • LXShortcut:pian chia̍t-kèng (捷徑, shortcut)--ê kang-kū.
 • LXtask: kam-sī hē-tióng chu-goân kah khang-khoè--ê koán-lí-khì.
 • LXTerminal:hāu-lêng-hó͘--ê tiong-toan-ki (終端機) têng-sek.
 • PCManFM: khin--ê tóng-ān kap toh-bīn koán-lí têng-sek.

Ē-kha ê m̄-sī LXDE kè-oē khai-hoat--ê, m̄-koh hō͘ LXDE ēng:

 • Leafpad: khin--ê bûn-jī pian-chip-khì (文字編輯器, text editor).
 • Openbox: khin koh kong-lêng kiông--ê sī-thang koán-lí-khì.
 • XArchiver: ap-siok-tóng (壓縮檔) koán-lí-khì.

Ēng LXDE--ê Linux hoat-hêng-pán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Í-hā sī úi khai-sí tio̍h ēng LXDE--ê Linux hoat-hêng-pán (發行版, distribution)[4]

 • Greenie: Tùi Ubuntu kái--ê hoat-hêng-pán, choan thè Slovakia kap Chia̍t-khek (捷克) lâng sè-kè.
 • Hiweed Linux: Tùi Ubuntu lâi--ê Tiong-bûn hoat-hêng-pán.
 • Linux Mint ê LXDE hoat-hêng-pán.
 • Myah OS 3.0 Box edition:ēng LXDE--ê Myah OS hoat-hêng-pán.
 • Parted Magic: Koah ngē-tia̍p (硬碟) ēng--ê Live hē-thóng.
 • PUD GNU/Linux: Tùi Ubuntu lâi--ê Live CD.
 • Slitaz: Chiâⁿ kheng--ê Live CD, toā-poàⁿ--ê LXDE pō͘-kiāⁿ lóng iōng.
 • TinyMe: PCLinuxOS lâi--ê kheng-liōng hoat-hêng-pán, ēng pō͘-hūn LXDE pō͘-kiāⁿ.
 • U-lite: tī Ubuntu Base téng chng--ê pō͘-kiāⁿ chó-hap.
 • VectorLinux Lite: VectorLinux ê khin-pán.
 • Lubuntu: Ēng LXDE chò ū-tēng toh-bīn khoân-kéng--ê Ubuntu hun-ki, thâu-pán tī 2009 nî 10 go̍eh pàng--chhut.

Thò-kiāⁿ-khò͘ ū siu LXDE--ê hoat-hêng-pán:

LXDE ê tô͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 LXDE chèng-sek báng-chām ê LXDE kài-siāu Archived 2008-12-31 at the Wayback Machine.
 2. http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=16099&forum=33&post_id=82439#forumpost82439 Archived 2019-02-07 at the Wayback Machine.
 3. SourceForge téng--ê LXDE kè-oē bāng-chām
 4. LXDE bāng-chām kì--ê Linux hoat-hêng-pán Archived 2020-10-28 at the Wayback Machine. (Koaⁿ-oē)
 5. "LXDE in Arch's AUR". Arch Linux. 2008-12-10 khòaⁿ--ê. 
 6. "Details of package lxde in lenny". Debian Project. 2008-10-13 khòaⁿ--ê. 
 7. "Features/LXDE". Fedora Project. 2008-10-31. 2008-11-08 khòaⁿ--ê. 
 8. Gentoo Foundation (2008). "Gentoo LXDE Project". 2008-11-29 khòaⁿ--ê. 
 9. "gOS 3.0 goes Gadget crazy". DesktopLinux.com. 2008-10-20 khòaⁿ--ê. 
 10. "Mandriva 2009 tour". 
 11. LXDE Wiki (2008). "Ubuntu". 2008-12-03 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 12. "openSUSE 11.3 Release Notes "LXDE—a New Desktop Environment"".