跳至內容

Liân-ha̍p Chá-pò

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Liân-ha̍p-chá-pò (联合早报), sī Sin-ka-pho khah chú-iàu ê Hôa-bûn ji̍t-pò, chhut-pán-siong sī Sin-ka-pho Pò-gia̍p Khòng-kó· Kong-si. Liân-ha̍p-chá-pò ê chiân-sin sī " Lâm-iûⁿ Siong-pò " (南洋日报,1923 nî khai-sí pān pò) kah " Seng-chiu Ji̍t-pò " (星洲日报,1929 nî khai-sí pān pò). 1983 nî, chit nn̄g tiuⁿ láu-pâi ê pò-chóa chèng-sek ha̍p-pèng, kiōng-tông chhut-pán 1-tiuⁿ sin--ê pò-chóa, miâ kiò-chò " Lâm-iûⁿ· Seng-chiu Liân-ha̍p Chá-pò ", kán-chheng hō·-chò "Liân-ha̍p-chá-pò ".

Hoat-hêng sò·-liōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Liân-ha̍p-chá-pò ùi pài-it kàu-kah pài-la̍k, múi-kang hoat-hêng-liōng phó·-lio̍k 20-bān hūn, lé-pài sī 22-bān hūn. Tī in pún-kok Sin-ka-pho, tho̍k-chiá lâng-sò· khiā-sǹg to̍h ū 75-bān lâng. Che í-gōa, in tī Tiong-kok, Hiong-káng kah Bûn-lâi chiah-ê só·-chāi mā teh hoat-khan, put-jî-kò hoat-hêng ê sò·-bo̍k to̍h ke-chiâⁿ chió lo·h.

Bāng-lō·-pán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ùi 1995 nî khai-sí, Liân-ha̍p-chá-pò to̍h lâi khai-thong bāng-lō·-pán. Kàu-taⁿ ûi-chí, tit-tio̍h chôan sè-kài bē-chiò Hôa-jîn tho̍k-chiá ê kah-ì, lâi khòaⁿ tiān-chú-pán ê lâng 1-kang pí 1-kang khah chē. Bo̍k-chiân, "zaobao.com" (che sī tī tiān-chú-pán ê ki-chhó· siōng hoat-tián--khí-lâi-ê) í-keng chiâⁿ-chò Liân-ha̍p-chá-pò chú-iàu ê sin-bûn gôan-thâu.

Koan-tiám[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Liân-ha̍p-chá-pò hō· lâng kong-jīn sī " sò·-chit kôan, hū chek-jīm, pò-tō khek-koan, giân-lūn kong-chèng, khó-sìn-tō· kôan" ê pò-chóa. I tùi Tiong-kok ê hoat-tián phāu-chhî chek-ke̍k ê thài-tō·, tī chôan-kîu hôa-jîn tang-tiong, ū put-chí-á kôan ê phêng-kè kah kháu-pi.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]