Thó-lūn:Liân-ha̍p Chá-pò

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

聯合早報[kái goân-sí-bé]

聯合早報,是新加坡較主要的華文日報,出版商是新加坡報業控股公司,聯合早報的前身是"南洋早報" (1923年開始辦報)佮"星洲日報" (1929年開始辦報),1983年,這兩張老牌的報紙正式合併,共同出版一張新的報紙,名叫做"南洋星洲聯合早報",簡稱號做"聯合早報 "。.

發行數量[kái goân-sí-bé]


聯合早報對拜一到甲拜六,每工發行量普略二十萬份,禮拜是二十二萬份,佇(人因)本國新加坡,讀者人數徛算就有七十五萬人,這以外,(人因)佇中國香港汶萊遮的所在嘛咧發刊,不而過發行的數目就加誠少囉。

網路版[kái goân-sí-bé]


對1995年開始,聯合早報就來開通網路版,到今為止,得著全世界袂少華人讀者的佮意,來看電子版的人一工比一工較濟,目前"zaobao.com" (這是佇電子版的基礎上發展起來的)已經成做聯合早報主要的新聞原頭。

觀點[kái goân-sí-bé]


聯合早報予人公認是素質懸、負責任、報導客觀、言論公正、可信度懸的報紙,伊對中國的發展抱持積極的態度,佇全球華人當中,有不止仔懸的評價佮口碑。

外部連結[kái goân-sí-bé]