Jiû-oán-ia̍h

(Tùi Liû-kiû-koán choán--lâi)
Jiû-oán-ia̍h ê chiàⁿ-mn̂g

Jiû-oán-ia̍h (柔遠驛), mā thang kiò choè Liû-kiû-koán (琉球館), sī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī Tâi-kang-khu ê 1 ê kheh-chàn iūⁿ-sek ê kiàn-tio̍k.

Liû-kiû-koán sī Bêng-tiâu Sêng-hoà 8 nî (1472 nî) khí ê, choan-bûn iōng-lâi toà Liû-kiû-lâng. Hit sî-hāu Liû-kiû-kok ê lâng nā-sī ài lâi Tiong-kok, chí-ū toà tī chia.