M270 MLRS

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
M270 MLRS
(M270 to-kuán hué-t sìnn hē-thóng)
Luī-hîng To-kuán hué-tsìnn-phàu [en]
Guân-sán-tē Bí-kok
Ho̍k-i̍k kì-lo̍k
Ho̍k-i̍k kî-kan 1983 – bo̍k-tsiân
Sú-iōng tsiá Tsham-ua̍t Sú-iōng-kok
Tsèn-tsing
Sing-sán li̍k-sú
Set-kè-tsiá Ling-Temco-Vought[1]
Gián-huat li̍t-kî 1977
Sing-sán-siong
Sing-sán li̍t-kî 1980–2003
Ên-sin tsióng-luī M270, M270A1, M270A2, MARS II, LRU, MLRS-I
Ki-pún tsu-guân
Tāng-liōng 52,990 lb (24,040 kg) (combat loaded w/ 12 rockets)[2]
Tn̂g-tōo 274.5 in (6.97 m)[2]
Khuah-tōo 117 in (3.0 m)[2]
Kuân-tōo 102 in (2.59 m) (launcher stowed)[2]
Sîng-guân 3

Caliber 227 mm (8.9 in)
Effective firing range
  • M26: 32 km (19.9 mi)
  • M26A1/A2: 45 km (28.0 mi)
  • M30/31: 92 km (57.2 mi)
[3]
Maximum firing range
  • ATACMS: 165 or 300 km (103 or 186 mi)

Armor 5083 aluminum hull, 7039 aluminum cab[2]
Tsú-iàu kun-pī
M269 Launcher Loader Module[2]
E̋n-z̩ín Cummins VTA-903 diesel engine[2]
500 hp (373 kW) at 2600 rpm[2]
600 hp (447 kW) (M270A1)[1]
Power/weight 18.9 hp/ST (15.5 kW/t) (M270)[2]
Hiân-tiàu Torsion bar[2]
Ūn-tsok huān-uî 300 mi (483 km)[2]
Siōng-kuân sok-tōo 40 mph (64.4 km/h)[2]

M270 MLRS (M270 to-kuán hué-tsìnn hē-thóng; ing-gú: M270 Multiple Launch Rocket System (M270 MLRS)) sī tsi̍t-tsióng Bí-kok tsong-kah [en] tsū-hîng thui-tsìn to-kuán hué-tsìnn-phàu [en].

M270 MLRS tsong-kah tshia-lióng ê lio̍k-kun ên-sin-hîng sī sú-iōng Bradley tsiàn-tàu tsong-kah-tshia [en] ê té-puânn. Tē-it phue M270 M270 tī 1983-nî kau-hù hōo Bí-kok lio̍k-kun sú-iōng. M270 MLRS tuè-āu hōo kuí-ā-ê Pak-iok kok-ka hām kî-thann kok-ka tshái-iōng. M270 MLRS teh hái-uan tsiàn-tsing tang-tiong thâu-tsi̍t-pái teh Bí-kok ho̍k-i̍k. M270 MLRS í-king sing-kip tsò huat-siā tsè-tō tō-tān.

Suat-bîng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Puē-kíng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī 1970 nî-tāi tshoo-kî, Soo-liân teh hué-tsìnn-phàu hong-bin bîng-hián pí Bí-kok hām Pak-iok pōo-tuī khah-kiông. Soo-liân sú-iōng tāi-liōng tshia-tsài to-kuán hué-tsìnn huat-siā-khì (MRL; pí-jû BM-21) tsìn-hîng hong-tsà ê tsiàn-su̍t kā phah-sǹg iōng kuí-ā tshing ki hué-tsìnn hōo bo̍k-piau khu-i̍k pá-kik, tì-sú khak-pó tsi̍t-kuá-á hué-tsìnn teh tìm-tio̍h ti̍k-tīng bo̍k-piau ê tông-sîsán-sing sim-lí íng-hióng. Sio-pí tsi-hā, Bí-kok phàu-ping koh-khah kah-ì tuā-phàu hîng hué-phàu, in-uī tsia--ê tuā-phàu pí "khu-i̍k hué-li̍k" hué-tsìnn-tān ū siong-tuì tsún-khak-sìng lî-tshiánn síng tān-io̍h, tō sī án-ne Bí-kok ê phàu-ping pōo-tuī kan-na tshūn sió-liōng ê jī-tsiàn kū-sik ê hué-tsìnn-phàu.[4]

Tī 1973-nî sio̍k-tsuē-ji̍t tsiàn-tsing [en] liáu-āu, tui-tio̍h khing-hiòng tuā-phàu ê sú-iōng sim-thài khai-sí huat-sing piàn-huà, in-uī hué-phàu sún-sit-lu̍t tsiánn-kuân, iû-kî sī tē-tuìkhong tō-tān (SAM) tíng-tíng ê àu-hong khu-i̍k ê bú-khì, í-ki̍p Israel sú-iōng MRL tánn-kik tē-bīn hué-phàu tē-tiám ê iú-hāu tshik-lio̍k. Tsehōo kokok ì-sik tio̍h ná Au-tsiu huat-sing tsiàn-tsing, tsit-tsióng sú-iōng hué-tsìnn-phàu ê king-li̍k king-giām tō-ē teh koh-khah tuā-ē tē-i̍k ê huān-uî lai huat-sing. M270 MLR tio̍h-beh iōng teh kah ti̍k-hong hông-khong hām huán phàu-ping ê hué-li̍k kau-tsiàn, tshui-huí tik-hong tuā-phàu pōo-tuī, uī tē-bīn pōo-tuī thê-kiong kīn kū-lî tsi-uān.[4]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 Foss, Christopher F., pian. (2011). "Multiple Rocket Launchers". Jane's Armour and Artillery 2011–2012 (32nd pán.). London: Janes Information Group. pp. 1122–1127. ISBN 978-0710629609. 
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 Hunnicutt 2015, p. 453.
  3. "Lockheed Tests Improved GMLRS Rocket". Army technology. 8 November 2009. 
  4. 4.0 4.1 The Multiple Launch Rocket System Archived 2018-10-31 at the Wayback Machine.. Warfare History Network. 30 October 2018.

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Hunnicutt, Richard Pearce (15 September 2015). "The Fighting Vehicle System Carrier". Bradley: A History of American Fighting and Support Vehicles. Battleboro, VT: Echo Point Books & Media. pp. 308–318. ISBN 978-1-62654-153-5. 

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Multiple Launch Rocket System