O͘-hái-chúi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

O͘-hái-chúi sī tī se-Thài-pêng-iûⁿ ê hái-lâu. O͘-hái-chúi tùi Tâi-oân tang hoāⁿ khí-kiâⁿ, lâu tùi tang-pak-hong, it-ti̍t lâu khì kàu Ji̍t-pún, hām lâu ǹg tang-pêng ê Pak-thài-pêng-iûⁿ Hái-lâu kap-chò-hóe. O͘-hái-chúi kap Tāi-se-iûⁿ ê México-oan Hái-lâu chin sio-siâng, lóng-sī tùi lâm lâu ǹg pak, kā sio-joa̍h ê jia̍t-tài hái-chúi sàng khì kah pak-ke̍k khu-he̍k.

O͘-hái-lâu sio-jo̍ah ê hái-chúi hō͘ Ji̍t-pún sì-kho͘-ûi ê san-ô͘-ta thang oa̍h--lo̍h-lâi; in sī thong-sè-kài siōng-pak-pêng ê san-ô͘-ta,

In-ūi chit-ê hái-lâu ê sek-chúi sī khóng-sek--ê, khòaⁿ--khí-lâi o͘-o͘, só͘-í hō͘ lâng hō-chò O͘-hái-chúi. Ū-sî-chūn mā kiò-chò Ji̍t-pún Hái-lâu. I ū hun-chhut 1-ê ki-lâu hō-chò Tusima Hái-lâu (対馬海流), tùi Ji̍t-pún ê hî-gia̍p ū chin tōa ê lī-ek.