Pek-hoa-chê-hòng, pek-ka-cheng-bêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
1956 nî 5 goe̍h 2 hō, Mô͘ Te̍k-tong tī Chòe-ko Kok-bū Hōe-gī thê-chhut Siang-pek hong-chiam.

Pek-hoa-chê-hòng, pek-ka-cheng-bêng (百花齊放 百家爭鳴) sī 1956 nî Tiong-kok chèng-hú thui-chhut ê chi̍t hāng chèng-chhek, sī "tùi gē-su̍t kang-chok chú-tiuⁿ pek-hoa-chê-hòng, tùi ha̍k-su̍t kang-chok chú-tiuⁿ pek-ka-cheng-bêng" (對藝術工作主張百花齊放 對學術工作主張百家爭鳴), che sī jîn-bîn lāi-pō͘ ê chū-iû tī bûn-gē kang-chok kap kho-ha̍k kang-chok léng-he̍k ê piáu-hiān, bo̍k-te̍k sī ūi-tio̍h beh hoat-tián kap hoân-êng siā-hōe-chú-gī Tiong-kok ê kho-ha̍k, bûn-hòa kap gē-su̍t sū-gia̍p; it-poaⁿ iā kán-chheng Siang-pek hong-chiam (雙百方針). Siang-pek hong-chiam ê thê-chhut, hoán-èng chhut tong-sî Tiong-kok kok-lāi tùi hoân-êng bûn-hòa gē-su̍t kap hoat-tián kho-ha̍k ki-su̍t ê su-kiû, tit-tio̍h tì-sek-kài ê hoan-gêng. Tān-sī, hoán-iū ūn-tōng tī chi̍t nî āu khai-sí, hióng-èng Siang-pek hong-chiam ê chē-chē lâng lóng piàn-chò sī iū-phài.