QR Bé

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hō-ló Wikipedia thâu-ia̍h ê QR Bé

QR Bé sī 1994-nî Ji̍t-pún kong-si Denso (hiān-chhú-sî kiò Denso-Wave) khai-hoat--chhut-lâi ê 1-khoán jī-chhù-goân ê sûn-bé, ēng pe̍h kau-koah ê keh-á khoán-sek lâi tāi-piáu chu-liāu. QR sī tùi Quick Response lâi--ê, in-ūi tong-goân-chhoe khai-hoat ê sî, tō ǹ̍g-bāng tiān-chú ke-si thang kín-chia̍p tha̍k che sûn-bé ê chu-liāu. QR Bé sī chit-má Ji̍t-pún siōng tiāⁿ khoàⁿ-tio̍h ê jī-chhù-goân sûn-bé.

Ji̍t-pún QR Bé ê piau-chún JIS X 0510 sī tī 1999-nî 1--goe̍h kong-pò͘--ê, chit-hāng piau-chún tùi-èng--ê sī 2000-nî 6--goe̍h he̍k-chún ê ISO/IEC18004.

Tia̍t-teng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī QR Bé 4-ê kak-á lāi-té, ū 3-ê kak-á ū ìn chiàⁿ-sì-kak-hêng, he khoán-sek chhin-chhiūⁿ 1-ê pe̍h--ê sù-hong-chhioh téng-koân, koh tha̍h 1-ê khah sè-ê ê o͘-sek sù-hong-chhioh, chit-3-ê chiàⁿ-sì-kak-hêng sī hō͘ kái-bé nńg-thé lia̍h ūi ê tô͘, sú-iōng-chiá m̄-bián siòng-chún, m̄-koán ēng sím-mi̍h kak-tō͘, tiān-chú ke-si lóng ē-ēng-tit tha̍k-tio̍h chu-liāu.

Phó-thong ê sûn-bé sī kā chu-liāu kià-chò hoâiⁿ--ê, m̄-koh QR Bé sī kāng-sî-chūn kā chu-liāu kià-chò ti̍t--ê kap hoâiⁿ--ê, chit-khoán siat-kè sī beh pó-chûn sò͘-jī lia̍h-goā ê chū-liāu, hō͘ lô-má-jī, Hàn-jī kap kana mā ē kià-tit.

Siōng toā ê gia̍h-siàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Sò͘-jī: 7,089-ê
  • Lô-má-jī (US-ASCII): 4,296-ê
  • Jī-chìn-ūi-sò (8 bit): 2,953-ê ūi-goân
  • Hàn-jī kap kana: 1,817-ê

Si̍t-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

QR Bé goân-té sī khì-chhia kang-tiûⁿ ēng lâi koán liāu--ê, taⁿ í-keng chia̍p tī ta̍k-tô͘ ê chûn-hoè koán-lí sú-iōng. Kìⁿ-nā ū RS-232C kài-bīn ê tiān-chú ke-si hām kái-bé nńg-thé, thàu-koè lia̍p-tô͘-khì he̍k-chiá-sī kha-me-lah tō ē-tàng kā QR Bé ê chu-liāu tha̍k--chhut-lâi.

Ji̍t-pún ê chhiú-ki-á kong-si chín ū tī chng kha-me-lah ê chhiú-ki-á lāi-té kah tha̍k QR Bé ê nńg-thé, chin-chē bāng-chām, cha̍p-chì hām kóng-kò téng-téng mā lóng khai-sí ēng QR Bé thê-kiong ho̍k-bū.

Links[siu-kái | kái goân-sí-bé]