Reggae

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

ReggaeSe-ìn-tō͘ Kûn-tó ê 1 khoán bú-pō͘ kap im-ga̍k, mā ēng lâi kóng Jamaica toā-pō͘-hūn im-ga̍k ê chóng-hō-miâ. M̄-koh tia̍t-pia̍t sī chí ska kap rocksteady hoat-tián liáu-āu ê 1 chióng im-ga̍k hêng-sek. Raggae sī 1960 nî-tāi tī Jamaica khí-ki liáu-āu, chū-án-ne heng--khí-lâi-ê, tùi Se-kok ê liû-hêng-koa ū chiâⁿ toā ê éng-hióng, 1970 kap 1980 nî-tāi kài sî-kiâⁿ.

Chit-khoán im-ga̍k tia̍t-sû ê só͘-chāi, sī i kā khah tāng ê liâu-phah hē tiàm im-ga̍k-tek ê jio̍k-phah téng-koân, ga̍k-thoân--ni̍h ē ū 1 ê hū-chek pán-liâu ê gí-tah-chhiú ē chhú-lí chit-pō͘-hūn, hō-chò "skank", nā kē-im kó͘ tō tī ta̍k siáu-chiat ê tē-2 kap tē-4 ê phek-ūi kòng--lo̍h, hō-chò "drop".

Reggae ê koa-sû tiāⁿ chhú-lí ê chú-tê, pau-koat sìn-gióng, ài-chêng, koan-hē, sàn-chhiah, bû-kong-gī kap pa̍t-hāng khah khoah-bīn ê siā-hoē gī-tê. Reggae ê koa-sû mā tiāⁿ khan-sia̍p-tio̍h suh tāi-mâ kap hoán-tùi tông-sèng-loân kap khoàⁿ-bô lú-sèng, chiah-ê loē-iông khah gâu éng-khí-tio̍h cheng-gī.

Chit-ê im-ga̍k khoán-sek kap Rastafari ê hoa̍t-tōng kap thoân-thé ū chin chhim ê koan-hē, tāi-piáu ê koa-chhiú sī Bob Marley, Bob Marley pún-sin tō-sī Rastafari ê sêng-oân.

Reggae artists[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Reference[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Jérémie Kroubo Dagnini (2008). Les origines du reggae: retour aux sources. Mento, ska, rocksteady, early reggae, L'Harmattan, coll. Univers musical. ISBN 978-2-296-06252-8
  • Jérémie Kroubo Dagnini (2011). Vibrations jamaïcaines. L'Histoire des musiques populaires jamaïcaines au XXe siècle, Camion Blanc. ISBN 978-2-35779-157-2
  • cite book|author=Manuel, Peter, with Kenneth Bilby and Michael Largey|title=Caribbean Currents: Caribbean Music from Rumba to Reggae (2nd edition). Temple University Press, 2006|isbn=1-59213-463-7|year=2006|publisher=Temple University Press|location=Philadelphia, PA
  • cite book | author=O'Brien Chang, Kevin & Chen, Wayne | title=Reggae Routes: The Story of Jamaican Music | publisher=Ian Randle Publishers | year=1998