Sak-khuh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tháu-khui ê hiān-tāi sak-khuh (cha-po͘ ēng)

Sak-khuhpī-īn ê ke-si, mā ōe-tàng ū-hông khì òe-tio̍h sèng-pīⁿ. Chú-iàu sī siat-kè hō͘ cha-po͘-lâng teh ēng, cha-bó͘-lâng ēng-·ê mā ū, chóng-·sī bô hiah-nī phó͘-phiàn. Nā ū chiàu-khí-kang lâi sú-iōng, pī-īn ê seng-kong-lu̍t ū 98%, sī pī-īn siāng-kài-ū-hāu ê chhiú-lō͘.

Jī-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ùi Jı̍t-pún-ōe サック lâi-ê gōa-lâi-gú.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kó͘-chá bat ēng Iûⁿ ê tn̂g-á teh chò sak-khuh, pī-īn ê hāu-kó khah ló͘, jî-chhiáⁿ bô-hoat-tō͘ ū-hông sèng-pīⁿ, m̄-koh tì-·khí·lâi khah sù-sī. Hiān-chú-sî tōa-pō͘-hūn ê sak-khuh ēng ê châi-liāu sī latex.

Chiàⁿ-khak ê sú-iōng hong-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Ài tì tio̍h ūi (lān-chiáu).
  2. Ài chū-thâu-á tio̍h tì hó-sè, m̄-thang chò kàu 1-poàⁿ chiah lâi tì.
  3. Lok-á thiah-·khi ài seng kā chiàⁿ-pêng tó-pêng khoàⁿ hō͘ bêng, nā the̍h tian-tó-péng tì bōe lo̍h-khì, chiah beh lâi péng-pêng tio̍h bōe hù ah.

Pī-īn í-gōa ê lō͘-iōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Peh-soaⁿ ê sî ōe-tàng the̍h-lâi tóe hoan-á-hóe, m̄-kiaⁿ khì kā phah-tâm-·khì. Hái-ka-choa̍h the̍h lâi tóe to̍k-phín, thun-jı̍p pak-lāi khah bōe hông kiám-cha-·tio̍h. Tī soa-bô͘ chok-chiàn ê peng-á kā sak-khuh am-tī chhèng-chhùi, m̄-kiaⁿ eng-ia mā bô-gāi-tio̍h khui-chhèng.