Sat-bó͘-jíⁿ-kì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Le̍k-sú-su
Iok-su-a-kì
Sū-su-kì
Lō·-tek-kì
Sat-bó·-jíⁿ-kì chiūⁿ hā
Lia̍t-ông-kì chiūⁿ hā
Le̍k-tāi-chì chiūⁿ hā
Í-su-láh-kì
Nî-hi-bí-kì
Í-su-thiap-kì

Sat-bó·-jíⁿ-kì-chiūⁿ ê chú-tê kin Kū-iok kî-thaⁿ ê le̍k-sú-su sio-tâng, to kiông-tiāu tùi Sîn tiong-sêng chiū pit-tēng sêng-kong, lî ûi-pōe Sîn ê bēng-lēng pit-tēng cho-iàⁿ. Chit chi̍t-tiám chāi Sîn kip Í-lī ê sìn-chū tiong chheng-chhó tē chí-chhut: “in-ūi chun-tiōng Góa ê, Góa beh chun-tiōng I, biáu-sī Góa ê, i beh siū khòaⁿ-khin”. Pún-su sū-su̍t Í-sek-lia̍t jîn-bîn tùi kiàn-li̍p ông-kok chit-ê sū-kiāⁿ ê ho̍k-cha̍p chêng-sū. Iâ-hô-hoaÍ-sek-lia̍t ê si̍t-chè kun-ông, tān-sī ûi-liáu bóan-chiok jîn-bîn ê gōan-bōng, Iâ-hô-hoa ûi im sóan-li̍p chi̍t-ê kun-ông. Sū-si̍t siāng kok-ông (Sò-lô) kap jîn-bîn to siū Sîn ê lu̍t-hoat hā, só·-iú jîn-bîn to siū sio-tâng ê thāi-gū.

Sat-bó·-jíⁿ-kì-hā sī chiūⁿ kòan ê sio̍k-phiⁿ, kì-su̍t Tāi-pi̍t chok ông ê le̍k-sú chiông i thóng-tī lâm-hong ê Iû-tāi khai-sí kàu i thóng-tī chôan-kok pau-koat pak-hong ê Í-sek-lia̍t ûi-chí. Tāi-pi̍t ê seng-pêng kah i hui-hông ê kong-gia̍p kip Í-sek-lia̍t lâng lâu-hā liáu chhim-khek ê yìn-chhiūⁿ. In-chhú chāi āu-sè, múi-chhù tang kok-ka cho-gū chai-lān, jîn-bîn khoah-bāng hiân-kun chhut-lâi kái-kiù sî-kan, im to kî-bōng chiông Tāi-pi̍t ê chú-sun tiong-kan ū ná-chhiūⁿ siōng Tāi-pi̍t ê chi̍t-ūi léng-siù chhut-hiān.