跳至內容

Iok-su-a-kì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Le̍k-sú-su
Iok-su-a-kì
Sū-su-kì
Lō·-tek-kì
Sat-bó·-jíⁿ-kì chiūⁿ hā
Lia̍t-ông-kì chiūⁿ hā
Le̍k-tāi-chì chiūⁿ hā
Í-su-láh-kì
Nî-hi-bí-kì
Í-su-thiap-kì

Iok-su-a-kì chiū-sī chāi kì-lio̍k Mô͘-se ê kè-sêng-jîn Iok-su-a sut-niá Í-sek-lia̍t lâng chìn-ji̍p Ka-lâm ê keng-kòe. Tiōng-iàu ê sū-kiāⁿ pau-koat tō͘-kòe Iok-tàn-hô, kong-hām Iâ-lī-ko, Ai siâⁿ chiàn-ia̍h, í-ki̍p Sîn í I ê chú-bîn tiông-sin li̍p-iok téng. Pún-su chòe phōe jîn thôan-siōng keng-bûn kiàn tē jī-cha̍p-sì-chiuⁿ cha̍p-gō·-chat:

“Nā sī lín lia̍h ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa chòe m̄-hó, kin-á-ji̍t lín tio̍h kéng lín só· beh ho̍k-sāi-ê; khòaⁿ sī lìn lia̍t-chó· tī Tôa-hô hit-pêng só͘ ho̍k-sāi hiah e Siōng-tè, á-sī lín só͘ khiā-khí in ê tōe, A-mô-lī lâng, hiah ê Sîn ah. Lūn-kàu góa kap góa ê ke, góan koat-tòan beh ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa”.