Sei Syônagon

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Sei Shōnagon(清 少納言)
Kok-ka Ji̍t-pún
出生 966 nî
婚年 981 nî(kap 橘則光
逝世 1025 nî
親屬
父親 Kiyohara no Motosuke(清原元輔)
橘則光
藤原栋世
夫之父 橘敏政(橘則光ê lāu-pē)
藤原保方(藤原栋世ê lāu-pē)
夫之母 右近尼(橘則光ê lāu-bú)
船木氏(藤原栋世ê lāu-bú)
兄弟 a-hiaⁿ 清原致信
橘則長
小馬命婦(藤原栋世之女)
著作
Makura no Sōshi(枕草子)
Ji̍t-bûn siá-hoat
Ji̍t-bûn 清 少納言
Kana せい しょうなごん
Hepburn-sek Lô-má-jī Sei Shōnagon
菊池容斋 ōe-pit hā ê Sei Shōnagon(清 少納言)

Sei Shōnagon(Ji̍t-gú:清 少納言せい しょうなごん Sei Shōnagon966 nî  – 1025 nî ), Ji̍t-pún Heian sî-tāi lú-sèng chok-ka. Sìⁿ Kiyohara /きよはら / 清原, miâ bô-hoat-tō͘ cha-khó(ū lâng kóng なぎこ / 諾子). Itizyô Thian-hông sî ji̍p-kiong ho̍k-sāi hông-hiō ふじわら の さだこ/ていし / 藤原定子. Chú-iàu chok-phín sī sûi-pit chip《枕草子/まくらのそうし / Makura no Sōshi》. Í-gōa iáu-koh-ū《Sei Shōnagon chip [ja]》, lóng sī gián-kiú i seng-peng ê tiōng-iàu sú-liāu.

Seng-peng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sei Shōnagon / 清 少纳言 sī koa-jîn Kiyohara no Motosuke(清原元輔)ê cha-bó͘-kiáⁿ, Shōnagon khó-lêng sī in lāu-pē hiaⁿ-tī ê koaⁿ-miâ. Iú-koan Sei Shōnagon ê bú-hē chhin-chiâⁿ, bô-hoat-tō͘ cha-khó. Tāi-lio̍k-á chhut-sì sī Marukami Thian-hông ê khong-bó͘ saⁿ nî(Kong-goân 966)chêng-āu. Siàu-liân sî kap 橘 則光(たちばな の のりみつ kiat-hun, siⁿ chi̍t-ê hāu-siⁿ miâ kiò 橘 則長(たちばな の のりなが), in-ūi Norinaga bú-ióng khiàm-khoeh bûn-hòa siu-ióng, chin kín tō lī-iân. Liáu-āu, Norinaga khì kiong-têng chia̍h thâu-lō͘, kap Shōnagon í chhiú-chiok siong-chheng. Chèng-le̍k sì nî(kong-goân 993)chêng-āu, khì ho̍k-sāi Tiong-kiong Fujiwara no Teishi / 藤原定子 / ふじわら の ていし/さだこ, Tiong-kiong hit-sî 17 hè, Shōnagon pí i ke 10 hè. Kàu Tiông-pó jī nî ba̍k-kî(Kong-goân 1000), Tiong-kiong kè-sin, Shōnagon chhut-kiong. Liáu-āu kè hō͘ 摂津国せっつのくに Settsunokuni 摄津守藤原 棟世 / ふじわら の むねよ, siⁿ chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, i ê lú-koaⁿ hō-miâ「小馬命婦 / こまのみょうぶ」. 藤原 棟世 / ふじわら の むねよ kè-sin liáu-āu, Shōnagon chhut-ke chòe ni-ko͘.

Miâ-chheng iû-lâi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

「Shōnagon」chit-ê miâ-chheng sī kun-kù Shōnagon chòe lú-koaⁿ sî ê chit-bū miâ-chheng lâi--ê.

Hô-koa[siu-kái | kái goân-sí-bé]

夜をこめて鳥のそらねははかるともよに逢坂の関はゆるさじ
Pòaⁿ-mî ké koe-thî ōe chhut, m̄-koh tú-tio̍h pán-koan phái-kè

百人一首·62》

Bûn-hoat kóe-seh:
  1. ()をこめて」:「こめ」sī hâng ē-kha nn̄g-tōaⁿ tha-tōng-sû「 ()」ê liân-iōng hêng, ti̍t-chiap hoan-e̍k chòe『Iā hông tah tī lāi-tóe』, kî-si̍t ì-sù tō-sī"chhim-iā".
  2. (とり)のそらねははかるとも」:「そらね」iōng Hàn-jī piáu-sī tsī「khang-im」, chí mô͘-hóng ê kiò-siaⁿ á-sī hoàn-thiaⁿ ê siaⁿ; hâng sì-tōaⁿ tha-tōng-sû「はかる」pún-lâi ê ì-sù sī thui-niû, kè-sǹg ê ì-sù, iân-sinchòe gû-lōng kap kè-sǹg pa̍t-lâng, só͘-í iā thang siá-chòe Hàn-jī「謀る」(chi̍t-ê jī ê liân-iōng hêng āu-lâi ián-piàn chòe hiān-tāi ê hù-chō͘-sû「ばかり」),chia iōng kiat-sok hêng chiap-sio̍k chō͘-sû「とも」lâi piáu-sī ge̍k-chiap ê khak-tēng tiâu-kiāⁿ(chiū-sǹg-sǐ... iā...). Kui-kù ē-tàng ti̍t-chiap hoan-e̍k chòe『chiū-sǹg-sī mô͘-hóng koe-thî lâi phiàn-kè』(ài chù-ì 「とり」ū chò-àn chí koe-á ê iōng-hoat), khó-lū tio̍h《枕草子/まくらのそうし / Makura no Sōshi》siong-koan ê bûn-jī lōe-iông, ē-tàng thui-chhek che-sī chí Bēng Siông-kun koe-bêng káu-tō ê tián-kò͘.
  3. よに (あふ) (さか) (せき)はゆるさじ」:「よに」siá-chòe Hàn-jī sī「世に」, ē-bīn nā-ū hó͘ⁿ-tēng ê gú-khì piáu-sī si"choa̍t-tùi boăi, it-tēng mài";「ゆるさ」sī hâng sì-tōaⁿ thaⁿ-tōng-sû「 (ゆる)」 ê bī-jiân hêng, ì-sù sī"iông-ún, pàng-sang, tháu-pàng"(ián-piàn kàu hiān-tāi iân-sin chhut"khoan-sià"ê ì-sù), in-ūi ài chiap-sio̍k hó͘ⁿ-tēng thui-liōng chō͘-tōng-sû「」só͘-í chiah hông hān-chè chòe bī-jiân hêng. Kui-kù ē-tàng ti̍t-chiap hoan-e̍k chòe『Kàu pán-koan iā tiāⁿ-tio̍h boăi pàng kiâⁿ--lah!』。

Āu-sè kun-kù《枕草子 / まくらのそうし / Makura no Sōshi》ê lōe-iông thui-chhek Sei Shōnagon / 清少納言 sī leh thàu-kè chit-siú si kám-thàm i kap Fujiwara no Yukinari / 藤原行成 / ふじわら の ゆきなり/こうぜい chi-kan ê lâm-lú koan-hē, in-ūi「あふ」tú-hó tō-sī hâng sì-tōaⁿ chū-tōng-sû「 ()」("siong-hōe")。