Tâi-oân ê bûn-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-oân ê bûn-hòa, in-ūi Tâi-oân tē-lí ūi-tì ê te̍k-sû-sèng, ka-siōng kòe-khì 2000 tang ê î-bîn siā-hōe, iû to-iūⁿ-hòa ê jîn-chéng kap cho̍k-kûn lâi cho͘-sêng, jî-chhiáⁿ bô-kāng sî-tāi pōe-kéng ū to-bīn-hiòng ê thêng-hiān. Ùi siāng chá-kî ê Lâm-tó bûn-hòa, Bân-oa̍t bûn-hòa; tē-lí tōa hoat-hiān āu ê Hô-lân, Phû-tô-gâ, Se-pan-gâ si̍t-bîn-chiá tòa-lâi ê chá-kî Se-iûⁿ bûn-bêng; Tang-lêng-kok í-āu Tiong-kok tang-lâm iân-hái Hàn-jîn khai-sí tōa kui-bô͘ khai-khún só͘ tòa-lâi ê Bân-lâm bûn-hòa kap Kheh-ka bûn-hòa; Jû-ka, Tō-ka kap Hu̍t-kàu téng chong-kàu khai-sí tùi pún-tē hoat-seng éng-hióng; āu-lâi koh hūn-ha̍p Ji̍t-pún sî-tāi ê Ji̍t-pún bûn-hòa éng-hióng; 20 sè-kí tiong-ia̍p khí siū chiàn-āu Bí-kok bûn-hòa éng-hióng, í-ki̍p pún-thó͘ kap Tâi-oân goân-chū-bîn ê bûn-hòa ho̍k-heng; 20 sè-kí tiong-āu-kî, Ìn-nî, Oa̍t-lâm téng Tang-hia̍p kok-ka tōa-liōng î-bîn Tâi-oân, lóng í-keng chhiau-kòe 10 bān jîn-kháu, tùi Tâi-oân to-gí-giân, bûn-hòa chō-sêng hong-hù ê kau-liû. Tâi-oân ê bûn-hòa mā in-ūi án-ne ū thoân-thóng kap hiān-tāi ê biān-hiòng, í Tâi-oân ûi chú-thé ê bûn-hòa hoān-tiû chiām-chiām khak-li̍p.