Tâi-oân ê lêng-goân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-oân ê hoat-tiān pí-lē

Tâi-oân khiàm chū-sán lêng-goân, ko-tō͘ óa-khò chìn-kháu. 2018 nî-tō͘ ê lêng-goân kiong-kip ū 97.80% lâi-chū chìn-kháu. In-èng chit-khoán chêng-sè, Tâi-oân ê lêng-goân hoat-tián bo̍k-piau sī khak-pó lêng-goân an-choân, le̍k-sek keng-chè, khoân-kéng éng-sio̍k kap siā-hōe kong-pêⁿ ê kun-hêng hoat-tián. Tâi-oân tī 2015 nî ê thòaⁿ pâi-hòng iok chiàm thong-sè-kài ê 0.77%. 2018 nî chio̍h-iû siau-hùi-liōng sī 49,074-chheng kong-péng iû-tong-liōng, pí 2017 nî cheng-ka 0.07%. Tiān-le̍k siau-hùi-liōng sī 264,386 pah-bān tō͘, pí 2017 nî cheng-ka 1.14%. Ūi-tio̍h kiám-kē tùi chìn-kháu lêng-goân ê óa-khò, chū 1990 nî-tāi khai-sí, í Keng-chè-pō͘ Lêng-goân-kio̍k, Kho-ki-pō͘, Goân-chú-lêng Úi-oân-hōe kap kúi keng tāi-ha̍k ûi-chú, khai-sí chài-seng lêng-goân ê gián-kiù, ǹg-bāng thang cheng-ka pún-thó͘ chū-sán lêng-goân ê pí-lē. 2022 nî, Tâi-oân ê chài-seng lêng-goân hoat-tiān-liōng chiàm chéng-thé hoat-tiān-liōng ê 8.3%, chhiau-kòe he̍k-lêng ê 8.2%. Che sī chài-seng lêng-goân choân nî-tō͘ hoat-tiān-liōng tē-it pái chhiau-kòe he̍k-lêng. Chài-seng lêng-goân ê hoat-tiān-liōng hām kū-nî sio-pí cheng-ka 36%. Tâi-oân Keng-chè-pō͘ piáu-sī, ē koh kè-sio̍k cheng-ka le̍k-sek tiān-le̍k chong-tì iông-liōng, ī-kè kàu 2025 nî kàu 29 chheng óa.