Tē-hā tiān-tâi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tē-hā tiān-tâi (地下電台) chí bô keng-kòe ún-chún sú-iōng la-jí-o·h kóng-pò pîn-lu̍t ê tiān-tâi. Chiah ê pîn-lu̍t it-poaⁿ pó-liû hō· siong-gia̍p chi̍p-thoân, chèng-hú, a̍h-sī kong-kiōng sú-iōng. Tē-hā tiān-tâi pau-koat té-pho pîn-lu̍t.

Tī hòng-sàng siū kóan-chè ê kok-ka, tē-hā tiān-tâi sī ûi-hoat ê. Put-jî-kò in-ūi siong-koan ê ke-si hó chhàng, chèng-hú tan-ūi (chhin-chhiūⁿ Tâi-oân ê Sin-bûn-kiok, Bí-kok ê Liân-pang Thong-sìn Úi-oân-hoē) tiāⁿ bô-hoat-tō· iú-hāu chhōe chhut hū-chek-jîn koh kā in chè-chhâi.

Tī Se-hng, tē-hā tiān-tâi kap bû-chèng-hú chú-gī ū siong-tong ê koan-hē. Ūn-tōng-chiá jīn-ûi tē-hā tiān-tâi sī tùi tōa châi-thoân kap koaⁿ-hong ūi in siat-kè ê pîn-lu̍t koan-chè hoat-tō· ê thiau-chiàn.

Tùi kok-chè-hái hòng-sàng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bí-kok, Liân-ha̍p Ông-kok, Pak Europa ê tē-hā tiān-tâi ū tùi kok-ché-hái hòng-sàng ê thoân-thóng. Tē-1-chiah tē-hā tiān-tâi ê chûn tāi-khài sī Rex. Chit chiah kiáu-chûn tī 1930 nî-tāi tùi Bí-kok Ka-chiu kīn-hái hòng-sàng. Chū 1958-nî khai-sí, kúi-nā-ê tē-hā tiān-tâi tùi chûn-téng hòng-sàng khì kah Danmark, Kē-tē-kok, kap Sūi-tián. Tē-1-ê (ia̍h-sī siōng ū miâ-siaⁿ ê) Eng-kok tē-hā tiān-tâi sī Radio Caroline, tùi 1964-nî khai-sí.

Hoat-kok ê tē-hā tiān-tâi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hoat-kok ê tē-hā tiān-tâi ūn-tōng tī 70 nî-tāi bóe, 80 nî-tāi chhe khai-sí oa̍h-tāng.

Tâi-oân ê tē-hā tiān-tâi[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-oân chū 1994-nî khai-sí ū tē-hā tiān-tâi. Chiah ê tiān-tâi lóng tùi tē-bīn hòng-sàng.

Siōng ū miâ-siaⁿ ê tiān-tâi lóng kap hit-chūn ê chèng-tī hoán-tùi ūn-tōng, siā-hōe ūn-tōng ū tī-tāi. Kî-tha iáu koh ū tân-sûn siong-gia̍p-tek ê hui-hoat tiān-tâi, sio̍k-chheng "bē-io̍h-á-tâi".

Tâi-oân tē-hā tiān-tâi lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pō·-hūn tiān-tâi í-keng ha̍p-hoat-hòa.

Chām-gōa liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]