"Pang-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
== Liân-pang-chè ē-té ê pang-kok ==
Chi̍t kóa liân-pang ē-té ê kò-pia̍t pang hūn mā sǹg sī kok-ka, in cho͘-sêng [[liân-pang]] ê chi̍t pō͘-hūn.<ref name="AUTOREF4">''The Australian National Dictionary: Fourth Edition'', pg 1395. (2004) Canberra. {{ISBN|0-19-551771-7}}.</ref> Chia ê kok-ka ū pō͘-hūn ê [[chú-khoân]] pun hō͘ [[liân-pang chèng-hú]].<ref name="oxford-state">{{cite journal |title=state |work=Concise Oxford English Dictionary |publisher=Oxford University Press |edition=9th |year=1995 |editor1-first=Della |editor1-last=Thompson}}</ref> Tī [[Eng-gí]], oân-choân to̍k-li̍p ê kok-ka kap liân-pang hē-thóng ē-té ê kok-ka lóng thang hō chò ''state'', chong-sī chi̍t kóa [[Tang-iûⁿ]] giân-ōe it-poaⁿ tiāⁿ te̍k-pia̍t kā liân-pang ē-té ê ''state'' hoan-e̍k chò "chiu".
 
== Chham-chiàu ==

Sûn-lám me-niú