"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
~ (Chhú-siau 116.235.115.52 ê siu-kái, kái tńg khì Luuva siōng bóe ê siu-tēng-pún)
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I am an administrator for this wiki project.
 
<table width="99%" align="center">
<td width="30%">

Sûn-lám me-niú