"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
== Chòe-kīn ê khang-khòe ==
# Bí-kok êkoh kūnchiu (botbûn-chiong chi̍plōe-hêng)iông.
# Bot: Nî-hūn bûn-chiong ka-ji̍p jîn-bu̍t chhut-sì/kòe-sin chu-lāu.
# Góa ka-tī kòe-khì pian-chi̍p (hâm sóa-ia̍h) ê kiám-cha, siu-chiàⁿ.
 
== Chiām-sî-ia̍h ==

Sûn-lám me-niú