Tiuⁿ Pa-ná-pa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
  • 1911-nî chāi khòng-iá sî hut-jiân thiaⁿ-kìⁿ chiông Thian-siāng ū siaⁿ-im kóng: “bo̍at-sè kiù-in iû tang jî se, phó·ki bān bîn”. nái hā-kūi pek-chhiat kî-tó, kó-jiân siū Sèng-lêng soeh hong-giân. Tiuⁿ Lêng-seng piān hōng chú Iâ-so sèng miâ geh tha chôan ka-têng si chìm, iū ûi tha pôe-iáng tō-lí saⁿ, sì nî, í-āu kìm-chia̍h kî-tó, án-lı̍p ûi tióng-ló.
  • 1916-nî nn̄g-go̍eh, chāi lō·-siāng thiaⁿ kìⁿ ū siaⁿ-im kóng:“lí iàu hiòng-óng lâm-hong thôan-tō, góa pit sù lí tōa kôan pìⁿ”. sì-go̍eh tit chú khé-sī kái-miâ pa ná pa.
  • 1919-nî chiap-siū Gūi Pó-lô ê kiàn-gī, siū bīn-hiàng-ē ê sé-lé . bô-kú koat-sim hiàn-sin thôan-kàu kang-chok, bông sîn sù geh tha tōa lêng-le̍k hêng sîn-chek.

Tiuⁿ Pa-ná-pa chāi 1922-nî sian tō Siōng-hái pang-chō· bo̍k-iáng kàu-hōe, liân-āu óng Un-chiu, hok-chiu thôan-tō, siat-lı̍p kàu-hōe. Gôan sio̍k An-hioh-ji̍t hōe ê téng jı̍p-sìn Chin Iâ-so· Kàu-hōe.

  • 1925-nî Tiuⁿ pa ná pa í tông-kong tán-lâng kàu Ē-mn̂g, Chiang-chiu téng tē thôan-tō, ū Tâi-ôan tông-pau tán-lâng tō·-chûn kàu Tâi-ôan thôan-tō iok ū sì-cha̍p thiⁿ, siat-lı̍p saⁿ keng kàu-hōe.
  • 1927-nî Tiuⁿ Pa-ná-pa èng Tang-lâm-a ê iau-chhéng, kàu Sin-ka-pho, Má-lâi-se-a khai-thok thôan-tō pèng siat-lı̍p kàu-hōe. jiân lî āu-lâi sìn tiong khí liáu kiau-ngō·, í-ûi tha sī pún kàu-hōe ê chhòng-sí-jîn. put bóan-ì chóng-hōe chi koat-gī, pèng thàn hōng-phài kàu lâm-iûⁿ kang-chok chi ki-hōe, chāi Hiong-káng su-hā siat-lı̍p chóng-pō·chū- lı̍p ûi kàm-tok. Tha put hóe-kái jīn-chhò, î 1930-nî tiàu-khai lîm-sî tāi-hōe chiòng phōe tî-miâ.