Wikipedia:漢字文章兮規範

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
這頁未來會徙去Wikipedia hàn-jī:Hàn-jī bûn-chiuⁿ ê kui-hoān

漢字文章兮規範是為著開放使用漢字寫文章所制定兮規範。

建立漢字文章愛注意兮代誌[kái goân-sí-bé]

漢字文章所使用兮名空間[kái goân-sí-bé]

雖然開放漢字書寫,但是main名空間(原來寫文章兮所在)猶原是愛用白話字寫。開放漢字後會增加一个號做Hàn-jī兮名空間,這个名空間會取代目前漢字寫佇Thó-lūn 名空間兮狀況,解決討論佮漢字文章濫做伙兮情形。毋過,因為濟濟因素,目前只會使先寫佇Pang-chān名空間內。

欲按怎建立漢字文章?[kái goân-sí-bé]

像頂一个段落寫兮,Hàn-jī名空間是專門提來寫漢字文章兮空間;所以,汝若欲寫一篇漢字文章,著愛寫佇咧彼个空間內。

比論講:

汝若欲建立一篇號做「百科全書」兮漢字文章,汝毋通直接寫「百科全書」這頁,汝應該先揣著伊所對應兮白話字文章,也就是Pek-kho-choân-su,才去寫Hàn-jī:Pek-kho-choân-su;落尾,為著利便內部連結,才共百科全書這頁redirect去Hàn-jī:Pek-kho-choân-su。請注意,每一篇漢字文章攏愛掛一个{{Hàn-jī bûn-chiuⁿ}}兮枋模,提醒所有使用者,彼篇文章誠實兮名號。

欲按怎建立漢字類別?[kái goân-sí-bé]

猶未制定相關規範

欲按怎建立漢字枋模?[kái goân-sí-bé]

猶未制定相關規範

漢字文章兮內容[kái goân-sí-bé]

漢字文章參伊所對應兮白話字文章,兩爿兮內容愛盡量仝款,修改某一爿了後,著愛閣去修改另外一爿。

漢字兮用字規範[kái goân-sí-bé]

漢字兮用字一直是各界爭論兮重點,這嘛是為啥乜Holopedia到今猶原無開放漢字寫文章兮原因。所以,開放漢字著愛先共漢字兮用字制訂予好。關於漢字,歷史上有濟濟字典佮辭典通好參考;目前來看,佇台灣,上界出名兮字典佮辭典有《廈門音新字典》(甘字典)、《台日大辭典》、《台語文中文辭典》佮《台灣閩南語常用詞辭典》等等,攏總是會當參考兮對象。

翻譯外來語兮問題[kái goân-sí-bé]

因為閩南語兮外來語書寫並無一套完善兮音譯列單,所以未來佇漢字文章內,外來語兮書寫會採用「漢羅」(本地話用漢字,外來語用羅馬字)兮形式,到有完善兮音譯列單了後,才改作用漢字音譯。另外,也考慮採用「方音符號」來進行外來語兮書寫。

閩南語漢字資料[kái goân-sí-bé]

線頂兮字典佮辭典[kái goân-sí-bé]