Wikipedia:Soa-pôaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ando͘ Likichi##
Ká。#-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1884 nî 4 。##goe̍h 3 ji̍t
Sí-bông 1946 nî 4 goe̍h 19 ji̍t
Hòe-sò͘ 62 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-á Miyagi-koān Sian-tâi chhī
Tâi-oân chóng-tok
Chiūⁿ-jīm 1944 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
Sià-jīm 1945 nî 10 goe̍h 25 ji̍t
Āu-jīm


Chin hoaⁿ-hí ū chit-ê só͘-chāi ē-tàng hō͘ góa lâi siá pe̍h-ōe-jī. 16 Aug 2013.

chhì-khoaⁿ-mai!

o·-pe̍h phah O·O·o·o·····ⁿⁿⁿⁿⁿⁿⁿ Ō·ō·o̍·

chhì phah keyman 6.2. O͘-thiⁿ-àm-tē. Hô͘-lô͘ te̍k. sṳ̍p-ko-ngièn. hàng-chṳn-thien-fa


Chng-thāⁿ gí-bûn : Lán lâng kóng-ōe á-sī siá si, chò bûn, nā beh hō͘ súi-khùi, tō ài kā gí-giân, si á-sī bûn-kù chò chi̍t-ē-á se-chng tá-pān. Chiah-ê se-chng tá-pān ê gân-gí á-sī si, bûn, chiū sī chng-thāⁿ gí-bûn.̄ N̂g Lêng-lêng 2007/1/30

tshì phah tâi-lô su-ji̍p-hoat. huat.fdfdfdfd oē uē oē-tàng ē-tit-thang chò tsò pí-kàu phīnn-im phīN ōo-si̍k chò-hoé lâi siūnn cò tsò chò chó chó cho chóji̍pji

ji̍p oo-thīn ôu ôu oo ôo


わハハハハハ[kái goân-sí-bé]


可点击欧洲地图:显示与亚洲大陆因历史原因形成的边界线。(参见亚洲与欧洲的分界线获得更多信息)。

图例: = 洲际国家绿 = 有时会被认为是欧洲,但在欧洲边界线之外。