跳至內容

2012 nî Tâi-oân chóng-thóng sóan-kí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
2012 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng sóan-kí
Flag of the Republic of China
2008 nî ←
2012 nî 1 goe̍h 14 ji̍t → 2016 nî

chù-chheh soán-bîn 18,086,455
tâu-phiò-lu̍t 74.4% Decrease 2.0 pp
 
Thê-miâ-chiá Má Eng-kiú tòng-soán Chhoà Eng-bûn Sòng Chhó͘-jû
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng Chhin Bîn Tóng
Hù-chhiú Ngô͘ Tun-gī So͘ Ka-choân Lîm Sūi-hiông
Bîn-soán tek-phiò 6,891,139 6,093,578 369,588
Tek-phiò-lu̍t 51.60% 45.63% 2.77%

  Má Eng-kiú léng-sian
  Chhoà Eng-bûn léng-sian

chóng-thóng

Má Eng-kiú
Tiong-kok Kok-bîn Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Má Eng-kiú
Tiong-kok Kok-bîn Tóng

2012 nî Tâi-oân chóng-thóng sóan-kí2012 nî 1 goe̍h 14 ji̍t kí-hêng, choè-āu Tiong-kok Kok-bîn Tóng ê hāu-soán-jîn Má Eng-kiú í 6,891,139 phiò (tek-phiò-lu̍t 51.60%) sêng-kong liân-jīm, tòng-soán tē 13 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân) chóng-thóng.