Má Eng-kiú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Má Eng-kiú
馬英九
Tē 12, 13 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
Jīm-kî
2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 2016 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Hù chóng-thóng Siau Bān-tiông
Ngô͘ Tun-gī
Chêng-jīm Tân Chúi-píⁿ
Kè-jīm Chhoà Eng-bûn
Tē 4, 6 jīm Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
2009 nî 10 goe̍h 17 ji̍t – 2014 nî 12 goe̍h 3 ji̍t
Chêng-jīm Ngô͘ Pek-hiông
Kè-jīm Ngô͘ Tun-gī (tāi-lí)
Jīm-kî
2005 nî 8 goe̍h 19 ji̍t – 2007 nî 2 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Liân Chiàn
Kè-jīm Ngô͘ Pek-hiông (tāi-lí)
Tâi-pak-chhī Chhī-tiúⁿ
Jīm-kî
1998 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 2006 nî 12 goe̍h 25 ji̍t
Chêng-jīm Tân Chúi-píⁿ
Kè-jīm Hok Liông-pin
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1950 nî 7 goe̍h 13 ji̍t 1950-07-13(73 hòe)
Hiong-káng Eng-kok léng Hiong-káng Kiú-liông
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Phoè-ngó͘ Chiu Bí-chheng
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
New York Tāi-ha̍k
Harvard Tāi-ha̍k
Chong-kàu Thian-chú-kàu-hōe
Pō͘-tūi ho̍k-e̍k
Hāu-tiong  Tiong-hoâ Bîn-kok
Ho̍k-e̍k/hun-chi Tiong-hoâ Bîn-kok Hái-kun Lio̍k-chiàn-tūi
Flag of the Republic of China Tiong-hoâ Bîn-kok Hái-kun
Ho̍k-e̍k sî-kan 1972–1974
Kun-hâm Siàu-ùi
Bāng-chām Bāng-chām

Má Eng-kiú(馬英九, 1950 nî 7 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì ), chó·-ke Ô·-lâm-séng Hêng-san-kōan, Kok-bîn-tóng tóng-ôan. Tâi-ôan Tāi-ha̍k Hoat-lu̍t hē pit-gia̍p, Bí-kok Niú-iok Tāi-ha̍k hoat-ha̍k sek-sū, Harvard Tāi-ha̍k hoat-ha̍k phok-sū.

Tī Bí-kok liû-ha̍k ê sî-chūn, chò kòe Boston Thong-sin (1-pún liú-Bí ha̍k-seng khan-bu̍t ) ê chú-pian, Niú-iok-chhī 1-keng lu̍t-su sū-bū-só· ê si̍t-si̍p lu̍t-su, Maryland Tāi-ha̍k (University of Maryland) hoat-ha̍k-īⁿ gián-kiù kò͘-būn. Tò-tńg-khì Tâi-ôan ê chho͘-kî, bat chò kòe Chóng-thóng-hú tē-it hù kio̍k-tiúⁿ, liáu-āu kā Chiúⁿ Keng-kok chòe hoan-e̍k ê khang-khòe. 1984 nî kàu 1988 nî, tam-jīm Kok-bîn-tóng Tiong-iong Tóng-pō͘ hu pì-su-tiúⁿ. 1988 nî kàu 1990 nî, chhut-jīm Hêng-chèng-īⁿ Gián-khó-hōe chú-úi kiam Tāi-lio̍k Kang-chok Hōe-po Chip-hêng chhù pì-su. 1990 nî kàu 1993 nî chhut-jīm Tāi-lio̍k Kang-chok Úi-ôan-hōe hù chú-úi. 1992 nî ê sî, iū-koh tòng-sóan kok-tāi tāi-piáu. 1993 nî 2 go̍eh chhut-jīm Hoat-bū pō͘ pō͘-tiúⁿ. 1996 nî 6 ge̍h, tām-jīm Hêng-chèng-īⁿ chèng-bū úi-ôan. 1998 nî 12 ge̍h khai-sí chò Tâi-pak chhī-tiúⁿ kàu 2006 nî 12 goe̍h.

2005 nî 7 go̍eh 16 hông sóan-chò Kok-bîn-tóng chú-se̍k (táⁿ-pāi Li̍p-hoat-īⁿ-tiúⁿ Ông Kim-pêng).

2008 nî 3 go̍eh 22 tòng-soán Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng, tī 2012 nî liân-jīm, 2016 nî sià-jīm.

Má Eng-kiú
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Gūi Iông
Hêng-chèng-īⁿ Gián-kiù Hoat-tián Khó-he̍k Úi-oân-hōe chú-jīm úi-oân
1988 nî–1991 nî
Kè-sio̍k
Sun Tit-hiông
Chiap-sio̍k
Lī Iú-bûn
Hoat-bū-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1993 nî–1996 nî
Kè-sio̍k
Liāu Chèng-hô
Chiap-sio̍k
Tân Chúi-píⁿ
Tâi-pak-chhī chhī-tiúⁿ
1998 nî–2006 nî
Kè-sio̍k
Hok Liông-pin
Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
2008 nî–2016 nî
Kè-sio̍k
Chhòa Eng-bûn
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Liân Chiàn
Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
2005 nî–2007 nî
Kè-sio̍k
Ngô͘ Pek-hiông
Chiap-sio̍k
Ngô͘ Pek-hiông
Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
2009 nî–2014 nî
Kè-sio̍k
Ngô͘ Tun-gī
tāi-lí