2016 nî Tâi-oân chóng-thóng sóan-kí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
2016 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí
Flag of the Republic of China
2012 nî ←
2016 nî 1 goe̍h 16 ji̍t → 2020 nî

chù-chheh soán-bîn 18,782,991
tâu-phiò-lu̍t 66.3% Decrease 8.1 pp
 
Thê-miâ-chiá Chhoà Eng-bûn tòng-soán Chu Li̍p-lûn Sòng Chhó͘-jû
Chèng-tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng Chhin Bîn Tóng
Hù-chhiú Tân Kiàn-jîn
Bô tóng-che̍k
Ông Jû-hiân
Bô tóng-che̍k
Chhî Him-êng
Bîn-kok Tóng
Bîn-soán tek-phiò 6,894,744 3,813,365 1,576,861
Tek-phiò-lu̍t 56.1234% 31.0409% 12.8357%

  Chhoà Eng-bûn léng-sian
  Chu Li̍p-lûn léng-sian

chóng-thóng

Má Eng-kiú
Tiong-kok Kok-bîn Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Chhoà Eng-bûn
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng

2016 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí2016 nî 1 goe̍h 16 ji̍t kí-hêng, choè-āu Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng ê hāu-soán-jîn Chhoà Eng-bûn í 6,894,744 phiò (tek-phiò-lu̍t 56.1234%) tòng-soán tē 14 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng.