Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Au-chiu Liân-bêng ê 24 chióng koaⁿ-hong gí-giân sī:

Au-chiu Liân-bêng ê koaⁿ-hong gí-giân sī kóng tī múi-ê Au-chiu Liân-bêng sêng-oân-kok kok-lāi só͘ sú-ēng ê hiah-ê giân-gí, lóng-chóng ū 24 ê. Kî-tiong lāi-té ū 3 ê, Eng-gí, Hoat-gí kap Tek-gí sī in it-poaⁿ tī Au-chiu Chip-hêng Úi-oân-hōe (European Commission) ê hōe-gī lāi-té só͘ iu-sian chhái-ēng ê, tē-ūi siong-tùi khah-koân[1], m̄-koh nā tī Au-chiu Gī-hōe (European Parliament), khui-hóe sî, só͘-ū chia-ê koaⁿ-hong gí-giân pêⁿ-pêⁿ lóng thang-hó tâng-chê tī gī-tiûⁿ sú-ēng.

Chúi-thâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Frequently asked questions on languages in Europe". europa.eu. Retrieved 11 March 2017.