Chiu ê hiàn-hoat (Bí-kok)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bí-kok ê ta̍k-ê chiu lóng ū in ka-kī ê chiu ê hiàn-hoat. Ùi le̍k-sú siōng lâi-khoàⁿ, chiu ê hiàn-hoat ê jī-sò͘ pí Bí-kok Hiàn-hoat ê 7500 jī chē chi̍t-koá, lōe-iông iā pí Bí-kok Hiàn-hoat khah siông-sè soat-bêng koan-hē chèng-hú kap jîn-bîn ji̍t-siông koan-hē ê sè-chiat. Pí-lūn kóng: Vermont chiu ê hiàn-hoat sī 8295 jī, ah Alabama chiu chòe-kīn tī 1901 phoe-chún ê hiàn-hoat sī 310,296 ê jī. Liân-pang chèng-hú和 hām chiu chèng-hú hiàn-hoat bûn-kiāⁿ chi-kan ê bô-kāng tn̂g-tō͘ kap sè-chiat sī in-ūi in-ê bô-kāng ê iōng-tô͘ kap bo̍k-tek. Bí-kok Hiàn-hoat kui-tēng hān-chè liân-pang chèng-hú ê khoân-le̍k, chiu ê hiàn-hoat biâu-su̍t kiat-kò͘ sè-chiat kap chi̍t-koá bōe-sái hō͘ liân-pang chèng-hú ê khoân-le̍k. Pang-bô͘:Bí-kok ê hiàn-hoat