Hiō-kiong-bu̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hiō-kiong-bu̍t (後宮物, Ji̍t-gí: ハーレムもの) sī chhòng-chok ê chi̍t khoán lūi-hêng (Eng-gí: genre), chí siat-tēng oá Lâm-sèng-hiòng (男性向), tiāⁿ-tiāⁿ chí ū chi̍t ūi lâm-chú-kak a̍h pek-ha̍p khóng (百合コン)--ê lú-chú-kak hō͘ kui ūi sìm-chí kui-cha̍p ūi bí-lú a̍h bí-siàu-lú ûi--ê chok-phín.[1] In-ūi lâm-phoè-kak lóng bô lō͘-lâi ka cheⁿ a̍h-sī bô kan-sia̍p (m̄-koh iā ū lâm-phoè-kak hō͘ chiok chē cha-bó͘ sio ûi-óa--ê lē-goā), chhin-chhiūⁿ tī hō͘-kiong (後宮), chiah hō chit miâ. Ūi chiok-ì bóe-kheh tùi bêng-sio̍k-sèng (萌屬性) bô-kâng--ê hèng-thâu, hiō-kiong-bu̍t ê lí-kak-sek sî-siông pak-pak iūⁿ, kā chiâⁿ chē bêng ê lūi-hêng lóng lām--ji̍p-khì chok-phín. Tû-chú-goā, chit khoán chhòng-chok siông-siông ū ji̍t-e̍k (入浴), oāⁿ-sāⁿ, kûn-ki pèng--khí-lâi a̍h kah lū-sèng--ê ài-māi (曖昧) hêng-ûi téng sa-bí-suh ê tiûⁿ-bīn. Kiù-kèng chit chióng chok-phín ê chong-chí (宗旨) sī, m̄-chhap lâm-chú-kak goā àu, hō͘-kiong éng-kiú kap i sio-toè. Jî-chhiáⁿ iû-hì a̍h kò͘-sū hoân-sè í ta̍k lú-kak kiōng-iú lâm-chú-kak tiong-tiûⁿ. Nā lú-chú-kak te̍k kui ê cha-po͘ ài, tio̍h kiò ge̍k(逆)-hiō-kiong (Ji̍t-gí: 逆ハーレム). Chhut-hiān hō͘-kiong--ê goân-in, thong-siông sī thâu ê lú-kak a̍h chú-kak ê sèng-tē.

Tān-gāi "Hō͘-kiong-hêng" giâm-giâm lâi kóng, m̄-sī chèng-sek--ê chok-phín lūi-pia̍t, pō͘-hun chok-phín kám sī ho͘-kiong-hêng, iâu iā-káⁿ ū cheng-lūn.

Chú-iāu chok-phín[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiō-kiong-hêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siáu-soat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bân-lâm-gú (bô chèng-sek) Goân-bûn (Ji̍t-gí)
Phek-iông (碧陽) Ha̍k-hn̂g Ha̍k-seng Hōe-gī Sū-lio̍k (事錄) hē-lia̍t 碧陽学園生徒会議事録シリーズ
Lêng chi Sài-mô͘ (使魔) hē-lia̍t ゼロの使い魔シリーズ
Kämpfer けんぷファー
Hòa-bu̍t-gú 化物語
Im-siú Jím-chiá (陰守忍者) 陰からマモル!、陰マモ!
IS <Infinite Stratos> IS 〈インフィニット・ストラトス〉
Hui-toâⁿ (緋彈) ê Aria 緋弾のアリア
Mô͘-hoat Kìm-su (禁書) Bo̍k-lio̍k とある魔術の禁書目録
án-ne Kám Sńg-sī Khiong-si? これはゾンビですか
Dragon Crisis! ドラゴンクライシス!
Góa ê Hô͘-sian (狐仙) Lí-iú かのこん
Mayoi Neko Overrun! 迷い猫オーバーラン!
Chòe-āu ê Tōa-mô͘-ông いちばんうしろの大魔王
Asobi ni Iku Yo! あそびにいくヨ!
Tōa-sió-chiá×Kóan-sū(管事)! れでぃ×ばと!
Pah-hoe Liâu-lōan (百花繚亂) SAMURAI GIRLS 百花繚乱 サムライガールズ
Asura Cryin' アスラクライン
Tiān-pho-lú&Chheng-chhun-lâm (電波女&青春男) 電波女と青春男
Lô-kiû-siā! (蘿球社!) ロウきゅーぶ!
hian-khui Sè-kài Ûi-ki! 世界の危機はめくるめく!
Saⁿ Pêⁿ (坪) Keng-á ê Chhim-lia̍k-chiá!? 六畳間の侵略者!?
Góa ê Pêng-iú Chiâⁿ Chió 僕は友達が少ない
Ok-mô͘ Ko-hāu (高校) D×D ハイスクールD×D
C³ -シーキューブ-
Campione! カンピオーネ!
Go̍eh-sîn (月神) Lâi Goan Tau! つきツキ!
Cheng-lêng-sái ê Kiàm-bú (精靈使 ê 劍舞) 精霊使いの剣舞
Tē 101 Phiⁿ Pah-Bu̍t-gú (百物語) 101番目の百物語
Góan Sio-mōe Bô-khó-lêng Chiah Khó-ài 俺の妹がこんなに可愛いわけがない
Góan Lú-iú kah Tiok-má-chi-iú (竹馬之友) ê Hiong-hām Siu-lô-tiûⁿ (兇陷修羅場) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる
Ki-khá (機巧) Siàu-lú Bē Tio̍h-siong 機巧少女は傷つかない
Kî-tiong 1 ê Sī Sió-mōe! この中に1人、妹がいる!
Seng-khek Liôn-khî-sū (星刻龍騎士) 星刻の竜騎士
Oda Nobuna ê Iá-bāng (野望) 織田信奈の野望
Bí-siàu-lú Sí-sîn (死神), Hêng Góa H chi Hûn (之魂)! だから僕は、Hができない。
Kong-chú+Thian-tông H+P -ひめぱら-
Sit-bê ê Kóan-ke kap Lún-táⁿ ê Góa まよチキ!
Pháiⁿ-káu Ióng-chiá ê Kúi-thiok Bí-ha̍k (鬼畜美學) はぐれ勇者の鬼畜美学
Suzumiya Haruhi ê Iu-ut[2] 涼宮ハルヒの憂鬱
Khián-sîn! (犬神!) いぬかみっ!
Tu̍t-jiân Piàn-chò Khî-sū 突然騎士になってムフフな俺がいる
Mô͘-tôaⁿ chi Ông kap Chiàn-ki (魔彈之王 kap 戰姬) まだんのおうとヴァナディース
Nā At-tn̄g I ê Kî-á 彼女がフラグをおられたら

Tong-oē kap bàng-gah[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bân-lâm-gú (bô chèng-sek) Ji̍t-gí
DNA² DNA²
Thiⁿ-tē Bô-iōng! hē-lia̍t 天地無用!シリーズ
Love Hina ラブひな
To Love-Ru To LOVEる -とらぶる-
Chháu-m̂ (草莓) 100% いちご100%
Mô͘-hoat Sian-siⁿ 魔法先生ネギま!
Iono Lí-ông Jia̍t-kông ê Ài-chêng いおの様ファナティクス
Thian-sú ê Boé-liu おとぎストーリーてんしのしっぽ
Chek-lêng Lú-sîn (鶺鴒女神) セキレイ
Lâm-lân-tó Phiau-liû-kì (藍蘭島漂流記) ながされて藍蘭島
Sôan-hong (旋風) Kóan-ke ハヤテのごとく!
Amaenaideyo!! あまえないでよっ!!
Hēng-ūn Lú-sîn ああっ女神さまっ
Thian Kàng chi Bu̍t (天降之物) そらのおとしもの
Bêng-ji̍t ê Yoichi! 明日のよいち!
Siú-hō͘-chiá Himari おまもりひまり
Midori Phōaⁿ Sin-piⁿ みどりのひび
Kòai-bu̍t Óng-lú (王女) 怪物王女
Hoan-lo̍k Khò-têng HAPPY★LESSON
Sió-mōe Kong-chú シスター・プリンセス
Chheng Chhut-î Lâm (青出於藍) 藍より青し
Hoe-iū-kiaⁿ Lú-sū-tui (女侍隊) 花右京メイド隊
Ki-tōng Sin-chōan-cho͘ Bêng chi Kiàm (新撰組 萌之劍) 機動新撰組 萌えよ剣
Chhó͘-Chhó͘ Khó-liân Chhiau-lêng Siàu-lú-cho͘ (楚楚可憐超能少女組) 絶対可憐チルドレン
Chiat-ai, Jī-chi-kiong (節哀, 二之宮) Tông-o̍h ご愁傷さま二ノ宮くん
Kannagi かんなぎ
Nyan Koi! にゃんこい!
Bōng-sióng Ha̍k-seng-hōe (妄想學生會) 生徒会役員共
Lāng chi̍t-tiám-á lóng bô kah-ì--lah! お兄ちゃんのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからねっ!!
Sèng-hûn Liān-kim-sū (聖痕鍊金士) 聖痕のクェイサー
Kiat-kài Lú-ông (結界女王) フリージング
Mô͘-hoat Bí-siàu-lú マジカノ
Sûn-chêng Goā-siok-seng (外宿生) 下北GLORY DAYS
Piàn-ī-thé (變異體) Siàu-lú エルフェンリート
DOG DAYS DOG DAYS
Mô͘-kiàm-ki (魔劍姬)! マケン姫っ!
Fujimura Tông-o̍h ê Ha̍k-seng-hōe 藤村くんメイツ
Ka-sok Sè-kài アクセル・ワールド
Magatsuki まがつき
Ke̍k-o͘ (極烏) ê Brunhild 極黒のブリュンヒルデ

Ge̍k-hiō-kiong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bân-lâm-gú (bô chèng-sek) Ji̍t-gí
Kim-sek ê Khîm-hiân (琴弦) 金色のコルダ
Iâu-óan Sî-khong hē-lia̍t 遙かなる時空の中でシリーズ
Thau-thau-á Ài-tio̍h Lí 花ざかりの君たちへ
Thian-kok Siàu-lú 花咲ける青少年
Po̍k-eng-kúi (薄櫻鬼) ~Sin-sóan-cho͘ Kî-tâm (奇譚)~ 薄桜鬼 〜新選組奇譚〜
Eng-lân Ko-hāu Lâm-kong-koan-pō͘ (櫻蘭高校男公關部) 桜蘭高校ホスト部
Chhái-hûn-kok Bu̍t-gú (彩雲國物語) 彩雲国物語
Mô͘ chi Hē-lia̍t (魔之系列) ㋮シリーズ
Ôan-bí Sió-chiá Chìn-hoà-lūn ヤマトナデシコ七変化♥
Bōng-hòan Iû-hì (夢幻遊戲) ふしぎ遊戯
Starry☆Sky Starry☆Sky
Jû Hoa Sū Gio̍k (如花似玉) 花になれっ!
Koa chi Ông-chú Tiān-hā (歌之王子殿下) うたの☆プリンスさまっ♪
Lôan-ài Chiam-pok-su (戀愛占卜師) Dr.リンにきいてみて!
Hui-sek ê Phòe-á 緋色の欠片

Éng-ú te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Bêng sī chit khoán chok-phín siōng chú-iàu--ê bōe-tiám (賣點), tī lú-kak-sek chia̍p-chia̍p khòaⁿ-tio̍h, lâi hō͘ koan-chiòng hiáng-èng kah kiōng-bêng (共鳴).
  • Lâm-chú-kak tōa-pòaⁿ bô-chám-bô-choe̍h (無斬無截), a̍h sī hoán-èng chin tūn (鈍), boē chú-tōng chai-iáⁿ lú-kak-sek tùi i ê chêng, kah chē-chē lú-sèng kak-sek ê koan-hē chiah ē ài-mài.
  • Kak-sek chia̍p-chia̍p ū gī-bē (義妹) kah tiok-má-chī-iú (竹馬之友) téng.
  • Tiāⁿ-tiāⁿ ū lú-chú-kak tòa lâm-chú-kak in tau, iā-káⁿ sī sió-mōe a̍h cha-bó͘-kán.
  • Lú-kak-sek hō͘ lâm-chú-kak khòaⁿ-tio̍h chhiah-theh--ê kio̍k-chêng tī chok-phín lāi siông chhut-hiān.
  • Lâm-chú-kak ê ha̍k-hāu sêng-chek tōa-pō͘-hūn phó͘-phó͘ sīm-chì khah bái, m̄-koh ū lē-gōa.

Phoe-phêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

It-ti̍t ián kū-thò-thâu (舊套頭) kah tèng-hêng kak-sek (定形角色, stock character) ēng kòe-thâu sī hiō-kiong-bu̍t tit lâng hiâm--ê chi̍t ê goân-in. Iáu-ū phoe-phêng kóng che húi-pòng (誹謗) lú-kak-sek, pí-lūn choân-bô pit-iàu--ê chho͘-pō kheng-hiòng (傾向), éng-éng hō͘ lâng siūⁿ che ū sèng-chha-pia̍t (性差別) ê iūⁿ. [3]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "Ask John: What Distinguishes Harem Anime?". John Oppliger. 02-05 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
  2. 久米依子 (Kume Yoriko) 「少女の出会いとその陥穽――性制度の攪乱に向けて」『ライトノベル研究序説』 青弓社 (Chheng-kiong-siā), 2009 nî, 163 ia̍h. ISBN 9784787291882.
  3. http://www.comedyvideoscentral.com/Harem_anime.html Archived 2012-04-25 at the Wayback Machine.

Goā-kháu liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]