Kim Bí-lêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Kim Bí-lêng (金美齡, 1934 nî 2 goe̍h 7 - ), Tâi-oân lâng, Ji̍t-pún chhut-miâ ê chèng-tī phêng-lūn-ka. I tn̂g-kî tī Ji̍t-pún hoán-tùi Tiong-hôa Bîn-kok thé-chè, chò Tâi-to̍k ūn-tōng. Tân Chúi-píⁿ chiū-jīm liáu-āu, phèng i chò Chóng-thóng-hú kok-ka chèng-chhek kò·-būn.

I 1934 nî chhut-sì tī Ji̍t-pún Tè-kok thóng-tī ê Tâi-oân Tâi-pak. Tùi chhī-lāi ê lú-chú ko-kip tiong-ha̍k pit-gia̍p. Chiàn-āu (1959 nî) khì tī Ji̍t-pún Waseda Tāi-ha̍k (早稲田) liû-ha̍k. 1971 nî siu-liáu Waseda ê bûn-ha̍k gián-kiù-kho ê phok-sū khò-thêng. I bat tam-jīm tāi-ha̍k ê káng-su. I chiông-sū Eng-gí kàu-io̍k iok-lio̍k 20 tang, kàu-kah 1996 nî 3-goe̍h ûi-chí.

I tn̂g-kî lâu tī Ji̍t-pún; 1980 nî-tāi Tâi-oân lōe-pō· chèng-tī khoân-kéng khai-hòng liáu-āu chiah ū tńg--khì. I chi-chhî bîn-chú ūn-tōng, tī 1963 nî tī Waseda cho· ha̍k-seng īⁿ-gī thoân-thé Tâi-oân Tiū-mn̂g Hōe (台灣稻門會). Sú-bêng bat the̍h chîⁿ chhut-lâi chàn-chō·--in. Siâng-hit-sî, i mā tī 1961 nî chham-ka to̍k-phài ê Tâi-oân Chheng-liân Hōe, sī chá-kî ê hōe-oân mā sī tē-1-ê cha-bó· hōe-oân. I hām Chiu Eng-bêng (周英明) tēng-hun liáu-āu 2 lâng chiah chai-iáⁿ tùi-hong oân-nā sī hōe-oân. Hit-chūn ê Tiong-hôa Bîn-kok chù-Ji̍t tāi-sài-kóan iáu m̄-chai i ê sin-hūn, chhiâng-chāi chhōe i chò hoan-e̍k kang-chok. 1968 nî 7-goe̍h Ji̍t-pún ê Tiong-iong Kong-lūn (中央公論, Tyûyô Kôron) hū-lú pán khan chhut i ê bûn-chiuⁿ, "Tâi-oân Liû-ha̍k-seng Chò-lâng ê Tiâu-kiāⁿ", khòng-sò· Ji̍t-pún chèng-hú ûi-hoán jîn-koân, khián-sàng hoán Kok-bîn-tóng ha̍k-seng tńg Tâi-oân -- ín-khí siong-tong ê gī-lūn.

Kim Bí-lêng ê miâ tī Tâi-oân tó-lāi pún-chiâⁿ chió lâng chai. Káu-kah ? nî i ka-ji̍p Tâi-oân-lūn chit pún tù-chok ê lūn-chiàn, chiah khah chē lâng tùi i ū ìn-siōng. Bô-lūn sī i ê nî-hòe, sèng-pia̍t, káⁿ kóng-oē ê sèng-keh, lóng hām Tâi-oân siā-hōe koàn-sì ê mûi-thé bûn-hòa chha chin chē. Tùi i ê phêng-kè ē-sái kóng chin lióng-kip-hòa. Hoán-tùi Tâi-to̍k ê pó-siú-phài mûi-thé, jîn-bu̍t kah thoân-thé tiāⁿ-tiāⁿ chí-khòng i "chhin-Ji̍t", te̍k-pia̍t sī Ji̍t-pún ê iù-phài sè-le̍k. Tông-chêng i ê sè-le̍k chú-iàu sī só·-kóng ê "Tâi-oân-phài". I hām Lí Teng-hui tīn-iâⁿ ê li̍p-tiûⁿ sio-oá, tiāⁿ-tiāⁿ piáu-hiān chhut pí Tân Chúi-píⁿ chèng-hú a̍h sī Bîn-chú Chìn-pō· Tóng koh khah kiông-lia̍t ê thāi-tō·.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]