Kok-ka Cho͘-ha̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Kok-ka Cho͘-ha̍p ê sêng-oân-kok

Kok-ka Cho͘-ha̍p (Commonwealth of Nations) ia̍h-sī Taī-eng kok-hia̍p (大英國協), Eng-liân-pang (英聯邦), chi̍t-koá kok-ka ha̍p--khí-lâi ê chóng-hō-miâ, chiah-ê kok-ka chha-put-to tī in to̍k-li̍p chìn-chêng lóng sī Tāi-eng Tè-kok (British Tè-kok, British Empire) ê chi̍t-pō͘-hūn. Kok-ka Cho͘-ha̍p ê sêng-oân kok tī chē-chē tiōng-iàu ê hē-hāng ha̍p-chok, pí-lūn siong-gia̍p, oē-seng, kap kái-siān sàn-chhiah.

Kok-ka Cho͘-ha̍p goân-té sī Tāi-eng Tè-kok ta̍uh-ta̍uh-á uá-kái liáu-āu, tī 1926 nî sêng-li̍p ê Put-lia̍t-tian Kok-ka Cho͘-ha̍p (British Commonwealth of Nations). Taⁿ i ū 53 ê sêng-oân kok, chit lāi-té , khioh-khì Moçambique lóng bat sī Tāi-eng Tè-kok ê léng-thó͘.

Sui-bóng miâ beh sêng beh sêng, m̄-koh To̍k-li̍p Kok-ka Cho͘-ha̍p kap Kok-ka Cho͘-ha̍p sī bô-kâng ê 2 ê cho͘-chit.

Goân-khí-thâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka Cho͘-ha̍p chit-ê miâ sī 1884 nî hō--ê, tī hit tang Rosebery Koān-kongAustralia hóng-mn̄g. I tī Adelaide kóng che liáu-āu Tāi-eng Tè-kok ê chē-chē si̍t-bîn-tē ē tit-tio̍h tháu-pàng iā koh-khah to̍k-li̍p, koh kóng chiah-ê kok-ka ē piàn-choè Kok-ka Cho͘-ha̍p. Chit-ê kóng-hoat chū-án-ne lâu--lo̍h-lâi, chóng--sī chit-ê cho͘-chit khí-ki sī chhiau-koè 40 tang āu ê tāi-chì.

Bo̍k-phiau[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka Cho͘-ha̍p m̄-sī chèng-tī cho͘-chit, Liân-ha̍p Ông-kok ê Elizabeth II Lú-ông sī i ê chèng-sek toā thâu-lâng, tī chē-chē sêng-oân kok i mā sī kok-ka ê thâu-lâng. Kok-ka Cho͘-ha̍p ê ji̍t-siông sū-bū ū 1 ê pì-su-tiúⁿ teh chhú-lí, m̄-koh Liân-ha̍p Ông-kok kap chit-ê pì-su-tiúⁿ tùi chiah-ê sêng-oân kok pēng bô jīm-hô ê koân, in-ūi chiah-ê sêng-oân kok lóng sī ū in ka-tī ê chèng-hú ê to̍k-li̍p kok-ka. In cho͘-li̍p chit-ê Cho͘-ha̍p sī beh tui-jip ē-kha ê kiōng-tông bo̍k-piau:

  • Tī sêng-oân kok tiong-kan cheng-ka keng-chè ha̍p-chok.
  • Kó͘-lē sêng-oân kok ê bîn-chú-hoà.
  • Khak-si̍t sêng-oân kok ū chun-chhûn jîn-koân.