Kong-bîn chū-iû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Phòa-chhùi ê chū-iû

Kong-bîn chū-iû (公民自由; civil liberties) sī kong-bîn ê chèng-tī chū-iû. Kong-bîn chū-iû hān-chè tio̍h chèng-hú ê koân-le̍k, hông-chí chèng-hú lām-iōng koân-le̍k kap kiáu-chhá i-ê kong-bîn ê seng-oa̍h. Ki-pún ê kong-bîn chū-iû pau-koat tio̍h chi̍p-hōe chū-iû, chong-kàu chū-iû kap giân-lūn chū-iû. Tông-sî, kong-bîn mā ū-koân iau-kiû ha̍p-hoat ê sò͘-siōng têng-sū, kong-pêng ê sím-phoàⁿ kòe-têng, ún-su-koân kap chū-ngó͘ hông-ōe ê koân-lī. Chiâⁿ-chē sè-kài téng ê bîn-chú kok-ka, iû-kî sī Bí-kok kap Au-chiu, lóng ū kok-chū ê hiàn-hoat lâi pó-chiòng kong-bîn chū-iû, bîn-chù chèng-hú mā ū-chek-jīm pó-hō͘ chia-ê kong-bîn chū-iû; tian-tò-péng, koân-ui-chú-gī kok-ka tiō khiàm-khoeh chia-ê pó-hō͘, chèng-hú sīm-chì ē chú-tōng chhim-hoān chia-ê chū-iû. Chi̍t-kóa chū-iû sī-m̄-sī sio̍k-î kong-bîn chū-iû mā chûn-chāi tio̍h cheng-gī, in sī-m̄-sī ài pī pó-hō͘ mā sī cheng-lūn ê gī-tê. Ū-cheng-gī ê lē pau-koat tio̍h seⁿ-si̍t ê koân-li, tông-sèng hun-in í-ki̍p chhî-iû chhèng-ki ê koân-lī. Tû-chhú-chi-gōa, tio̍h-sǹg sī pī hoat-lu̍t pó-hō͘ ê kong-bîn chū-iû, ū-sî-chūn mā ē pī hòe-chí, iû-kî sī tī chiàn-cheng ê sî-kî.