Pak-táu ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng
(Pak-tâu hē-thóng (PTH))
Country/ies of origin Tiong-kok
Operator(s) CNSA
Type Kun-sū, siong-gia̍p
Status Tshau-tsok-tiōng
Coverage Tsuân-kiû
Accuracy 3.6m (it-puann)
2.6 m
(A-thài, it-puann)
10cm (kā-bi̍t)[1]
Constellation size
Total satellites 35 (2020)
Satellites in orbit 35
First launch 2000nî 10gue̍h 31li̍t
Last launch 2020nî 6gue̍h 23li̍t[2]
Total launches 59[3]
Orbital characteristics
Regime(s) GEO, IGSO, MEO
Website www.beidou.gov.cn

Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng (Pak-tâu hē-thóng (PTH); BeiDou Navigation Satellite System (BDS); hàn-gú: 北斗卫星导航系统 (北斗系统)) sī tsi̍t-ê uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng (Satellite navigation)[4] ē-sái thê-kiong tsuân-kiû iōng-hōo tsuân-then-hāu, tsuân-then-sî, ko-tsing-tōo ê tīng-uī, tō-hâng kah siū-sî ho̍k-bū. Pak-táu hē-thóng ê huat-tén lóng-tsóng ū sañ-tāi, uì tē-lī-tāi khai-sí ê pak-táu hē-thóng tsìng-sik tīng-miâ tsò "Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng" (BeiDou Navigation Satellite System (BDS)).

Pak-táu 1-hō hē-thóng (tē-it-tāi pak-táu hē-thóng) sī sañ-lia̍p uē-tsheñ thê-kiong khu-i̍k tīng-uī ho̍k-bū. Uì 2000-nî khai-sí, tsi̍t-ê hē-thóng tsú-iàu teh Tiong-kok kíng-lāi thê-kiong tō-hâng ho̍k-bū. Teh 2012-nî 12-gue̍h, Pak-táu it-hō ê tsuè-āu tsi̍t-lia̍p uē-tsheñ i-ê siū-miā kàu-kî, Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng tshì-giām hē-thóng thîng-tsí ūn-tsok.

Pak-táu 2-hō hē-thóng (tē-lī-tāi pak-táu hē-thóng) sī tsi̍t-ê pau-kuat 16-lia̍p uē-tsheñ ê tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng. Hun-pia̍t uî 6-lia̍p tē-kiû tsíng-tsí kuí-tō (geostationary orbit) uē-tsheñ, 6-lia̍p thán-khi tē-kiû tóng-pōo kuí-tō (geosynchronous orbit) uē-tsheñ, 4-lia̍p tiōng tē-kiû kuí-tō (Medium Earth orbit (MEO)) uē-tsheñ. Uì 2012-nî 11-gue̍h, tē-lī-tāi pak-táu hē-thóng khai-sí teh a-thài tē-khu uì iōng-hōo thê-kiong tē-khu tīng-uī ho̍k-bū.[5][6]

Pak-táu hē-thóng (tē-sañ-tāi pak-táu hē-thóng) uî sañ-tsióng bô-khang-khuán ê kuí-tō uē-tsheñ sóo tsoo-sîng-e̊; pau-kuat 24-lia̍p tē-kiû tiōng tē-kiû kuí-tō (Medium Earth orbit (MEO)) uē-tsheñ (khàm-hok tsuāñ-kiū), 3-lia̍p thán-khi tē-kiû tóng-pōo kuí-tō uē-tsheñ tsuân-then (khàm-hok A-thài tuā-pōo-hūn ê tē-khu) kap 3-lia̍p tē-kiû tsíng-tsí kuí-tō uē-tsheñ (khàm-hok Tiong-kok).[7] Pak-táu sañ-hō teh 2018-nî thê-tsîng khai-hòng pak-táu hē-thóng ê tsuân-kiû tīng-uī kong-lîng.[8] Pak-táu sañ-hō teh 2020-nî 7-gue̍h 31-li̍t khai-thong.[9][10]

Pak-táu uē-tsheñ tō-hâng ho̍k-bū (BDS), Bí-kok tsuân-kiû tīng-uī hē-thóng (GPS), Lôosiiā tsuân-kiû tō-hâng uē-tsheñ hē-thóng (GLONASS), kah Au-bîng GAlileo tīng-uī hē-thóng (Galileo) tíng-tíng hē-thóng uī liân-ha̍p-kok tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng kok-tsè uí-guân-huē (International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG)) līn-tīng-ê tsuân-kiû uē-tsheñ tō-hâng hē-thóng ê sī-tuā kiong-ìng-siōng (vendor).[11]

Uē-tsheñ pòo-kio̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Uē-tshenn kì-sū tsiaiau, tsí 2020 6-gue̍h 23
Block Launch
period
Satellite launches Currently in orbit
and healthy
Sîng-kong Sit-pāi Kè-uē
1 2000–2006 4 0 0 0
2 2007–2019 20 0 0 12
3 2015–present 35 0 0 30
Lóng-tsóng 59 0 0 42
BeiDou-3 ê tōng-uē
Khoo-se̍h tē-kiû
Khoo-se̍h tē-kiû – ki̍k-tē kak-tōo niáu-khàm
Earth fixed frame – equatorial view, front
Earth fixed frame – equatorial view, side

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. May 27, Merryl Azriel on; Space, 2013 in; Relations, International (27 May 2013). "US Department of Defense Reports on China's Space Capabilities". Space Safety Magazine. goân-loē-iông tī 7 September 2016 hőng khó͘-pih. 1 August 2015 khòaⁿ--ê. 
 2. "China puts final satellite for Beidou network into orbit -state media". Financial Post. 22 June 2020 khòaⁿ--ê. 
 3. "北斗卫星发射一览表". 北斗卫星导航系统. goân-loē-iông tī 19 November 2018 hőng khó͘-pih. 19 November 2018 khòaⁿ--ê. 
 4. "北斗卫星导航系统英文名称正式公布". 北斗卫星导航系统网站 (ēng Hôa-gí). 中国卫星导航系统管理办公室. 2012-12-27. goân-loē-iông tī 2015-09-23 hőng khó͘-pih. 2015-07-26 khòaⁿ--ê. 
 5. "China GPS rival Beidou starts offering navigation data". BBC. 27 December 2011. goân-loē-iông tī 3 February 2012 hőng khó͘-pih. 20 June 2018 khòaⁿ--ê. 
 6. "China's Beidou GPS-substitute opens to public in Asia". BBC. 27 December 2012. goân-loē-iông tī 27 December 2012 hőng khó͘-pih. 27 December 2012 khòaⁿ--ê. 
 7. 李国利; 刘艺 (2020-06-24). "爱星 吉星 萌星" (PDF). 新华每日电讯 (总第 10038 期). 新华通讯社. 
 8. "北斗三号基本系统建成开始提供全球服务". 新华社 (ēng Hôa-gí). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2018-12-28. 2018-12-28 khòaⁿ--ê. 
 9. "China puts final satellite for Beidou network into orbit – state media". Reuters (ēng Eng-gí). 23 June 2020. 23 June 2020 khòaⁿ--ê. 
 10. "Directions 2017: BeiDou's road to global service". GPS World. 6 December 2016. goân-loē-iông tī 27 May 2017 hőng khó͘-pih. 8 May 2017 khòaⁿ--ê. 
 11. 姜连举; 杨宝峰 (2012-11-23). ""北斗"成全球卫星导航系统四大核心供应商之一" (ēng Hôa-gí). 解放军报. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-11-16. 2015-07-26 khòaⁿ--ê. 

Tsham-ua̽t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]