Tē-saⁿ-chhù Tâi-oân Hái-kiap Gûi-ki

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-oân Hái-kiap

Tē-saⁿ-chhù Tâi-oân Hái-kiap Gûi-ki (第三次台灣海峽危機; Third Taiwan Strait Crisis), mā hō-chò Tâi-oân Hái-kiap Hui-tôaⁿ Gûi-ki (台灣海峽飛彈危機) kap 1996 nî Tâi-hái Gûi-ki (1996年台海危機), sī tī 1995 nî chì 1996 nî nî-kan, Tiong-kok ūi-tio̍h beh chó͘-gāi kap éng-hióng Tâi-oân ê chóng-thóng tāi-soán, chìn-hêng kun-sū ián-si̍p, chō-sêng tio̍h Tâi-oân Hái-kiap lióng-hōaⁿ siang-hong ê chhiong-tu̍t gûi-ki. Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun ê Tē-jī Phàu-peng hām Lâm-kiaⁿ Kun-khu hun-pia̍t hiòng Tâi-oân gōa-hái hoat-siā hui-tôaⁿ kap kí-hêng lióng-chhe teng-lio̍k chok-chiàn ián-si̍p, Bí-kok kín-kip tiàu-tōng nn̄g ê hâng-khong-bú-lām chiàn-tò͘-kûn, chhut-tōng lâi hia̍p-chō͘ Tâi-oân hông-ōe. Chit tiûⁿ kun-sū gûi-ki pēng-bô éng-hióng tio̍h Tâi-oân tāi-soán ê kí-hêng, lo̍h-bóe iû Lí Teng-hui tòng-soán tē-it jīm bîn-soán chóng-thóng.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]