Sū-iū gŭng-kŭi nĭk-cé

跳至導覽 跳至搜尋

Tâng-chê hián-sī upload, deletion, protection, blocking, kap sysop log. Ē-sái kéng log ê chéng-lūi, iōng-chiá ê miâ, ah-sī 1-ê ia̍h lâi hān-chè hián-sī kiat-kó.

Kì-lio̍k
 • 2019-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 15:42 MediaWiki message delivery thó-lūn kòng-hiàn 已建立頁面 Iōng-chiá thó-lūn:RMaung (WMF) Community Insights Survey: 新章節 piau-chhiam: 傳送大量訊息
 • 2019-nî 1-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 14:47 從 "No editing for 30 minutes 17 January" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 12-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:03 從 "New Wikimedia password policy and requirements" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 18:13 從 "Community Wishlist Survey vote" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 2) 11:06 從 "The Community Wishlist Survey" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 12:03 從 "Reminder: No editing for up to an hour on 10 October" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 18:11 從 "The GFDL license on Commons" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 21:28 從 "Enabling a helpful feature for Template editors" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 13:08 從 "New user group for editing sitewide CSS/JS" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2018-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 08:45 從 "Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2017-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 00:34 從 "Changes to the global ban policy" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly
 • 2017-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 22:25 從 "Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey" 至 Iōng-chiá thó-lūn:Yoxem 的傳遞失敗,錯誤代號為
 • 2017-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 22:25 從 "Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey" 至 Iōng-chiá thó-lūn:S205643 的傳遞失敗,錯誤代號為
 • 2016-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài 2) 15:25 從 "Open call for Project Grants" 至 Wikipedia:Chhiū-á-kha 的傳遞失敗,錯誤代號為 readonly