"Wikipedia:Bot" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
 
 
OK --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 07:52 (UTC)
 
An additional property was added as user requested.
* '''Adminbot''' (''Yes/No''): Yes
--[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 08:02 (UTC)

Sûn-lám me-niú