跳至內容

Thih-koan-im

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thih-koan-im ê tê-bí kap tê-thng

Thih-koan-im sī 1 khoán tê-bí, siāng-chá chhut-sán tī Hok-kiàn Chôan-chiu An-khoe-kōan, chò--chhut-lâi ê tê-sim, kiat-chiâⁿ sè-sè lia̍p, 1-ôan-á 1-ôan, lio̍h-á ū bóe-liu, ū lâng kóng khòaⁿ-tio̍h chhan-chhiūⁿ chhân-eⁿ ê thâu, iū-koh chhan-chhiūⁿ tō͘-kôai-á (kap-kôai-á, 蝌蚪) ê bóe-liu. Tê phàu hó-sè liáu-āu, hō͘-lâng 1-chióng "chheⁿ-hio̍h khong âng-kîⁿ" ê kám-kak. Thih-koan-im sī o͘-liông-tê ê tin-phín.

Thih-koan-im ê kî-biāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thih-koan-im ê chò-tê chhiú-gē ū khah hok-cha̍p, sêng-phín tê ê tê-sim ke-chin pá-lia̍p (饱粒), sok-kiat (束结), tê ê sek-tī mā chin-chiàⁿ chheⁿ, iū-koh o͘-kim. Hó tê tī-leh chò-tê ê tiong-kan hià-ê ka-pi-kiⁿ (咖啡碱) ê sûi-tio̍h chúi-hūn cheng-hoat, tê-sim to̍h-ē chhut-hiān 1-têng pe̍h-pe̍h po̍h-po̍h ê sng, iōng kún-chúi chhiong-phàu kòe-āu, liam-mī ē-tàng phīⁿ-tio̍h 1-khóan ná-chhūn thian-jiân lân-hoe ê phang-bī, hit-chióng bí-biāu ê kám-kak, sit-chāi hō͘-lâng o-ló kah ē tak-chi̍h ! Phàu-tê siāng-hó ài kèng sok-kiat iū-koh kó͘-chui ê tê-kū, chia̍h-tê seng ài phīⁿ tê-phang. Thih-koan-im tê lim-koè liáu-āu, chin sûn, chin kam-tiⁿ, hō͘ lâng pàng-bōe-lī. Kīn-nî-lâi, si̍t-chè piáu-bêng o͘-liông-tê ē-tàng chheng-ka kiān-sin kah bí-iông ê kong-hāu, iu-kî tit-tio̍h Ji̍t-pún kah Tang-lâm-a bîn-chiòng ê hí-ài.

Kang-hu-tê[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thih-koan-im sī o͘-liông-tê ê tin-kùi phín-chéng. Tê-hio̍h 1-nî 4-kùi bán 4-pái, àn nî-thâu ê ú-súi kàu-kah li̍p-hē chit-tōaⁿ sî-kan chhai-siu ê tê, hō-chòe chhun-tê, m̄-nā sán-liōng kôan (chiām chôan-nî sán-liōng 50% ), phín-chit mā siāng-kài hó. An-khoe thih-koan-im ê chè-chok kang-gē ài keng-kòe ē-kha chit-kúi-hāng pō͘-chō͘ : chhoe-hong → pha̍k-ji̍t → koh chhoe-hong → khí-kàⁿ→ chhá chhiⁿ → nóa tê → thâu-piān hang → jī-piàn hang → koh nóa → ûn-hóe pû → kèng tê. chia̍h-tê ê hong-sek, Ē-mn̂g, Chôan-chiu, Chiang-chiu, Tiô-chiu chit-tah kah Tâi-ôan lóng chin sio-siâng, bîn-kan thôan-thòng sî-kiâⁿ chia̍h kang-hu-tê. Sio̍k-gí kóng " Tê chia̍h tē-jī phàu, bó· chhōa pòaⁿ-ló-lāu " , kó-kiàn Bân-lâm-lâng chia̍h-tê sī chin káng-kiù--ê. Chhù-lāi-té nā-ū lâng-kheh lâi, ji̍p-mn̂g seng hōng-tê, che sī lán Bân-lâm-lân] jia̍t-chêng hò͘ⁿ-kheh ê piáu-hiān, koh-khah sī 1-chióng tùi-thāi seng-o̍ah ê gē-su̍t.