2000 nî Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng sóan-kí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tiong-hoâ Bîn-kok Tē 10 Jīm
Chóng-thóng, Hù-chóng-thóng Sóan-kí
Flag of the Republic of China
1996 nî ←
2000 nî 3 goe̍h 18 → 2004 nî

chù-chheh soán-bîn 15,462,625
tâu-phiò-lu̍t 82.7% Increase 6.7 pp
 
Thê-miâ-chiá Sòng Chhó͘-jû Liân Chiàn Lí Ngô͘
Chèng-tóng bô tóng-che̍k Tiong-kok Kok-bîn Tóng Sin Tóng
Hù-chhiú Tiuⁿ Chiau-hiông Siau Bān-tiông Pâng Hō͘-siông
Bîn-soán tek-phiò 4,664,972 2,925,513 16,782
Tek-phiò-lu̍t 36.84% 23.1% 0.13%

 
Thê-miâ-chiá Khó͘ Sìn-liông Tân Chúi-píⁿ tòng-soán
Chèng-tóng bô tóng-che̍k Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng
Hù-chhiú Chu Hūi-liông Lī Siù-liân
Bîn-soán tek-phiò 79,429 4,977,697
Tek-phiò-lu̍t 0.63% 39.30%


chóng-thóng

Lí Teng-hui
Tiong-kok Kok-bîn Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Tân Chúi-píⁿ
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng

2000 nî Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng sóan-kí (2000年中華民國總統選舉) sī Tiong-hôa Bîn-kok tē 10 jīm chóng-thóng, hù-chóng-thóng ê kong-bîn ti̍t-soán, kí-pān ji̍t-kî sī 2000 nî 3 goe̍h 18 ji̍t, lo̍h-bóe Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng ê hāu-soán-jîn Tân Chúi-píⁿ kah Lī Siù-liân the̍h-tio̍h 4,977,697 phiò (tek-phiò-lu̍t 39.3%), hun-pia̍t tòng-soán tē 10 jīm Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng, hù-chóng-thóng.

Hāu-soán-jîn kap soán-kí kiat-kó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thui-chiàn chèng-tóng Hāu-soán-jîn Thóng-kè
Chóng-thóng Hù-chóng-thóng Tit-phiò-sò͘ Tit-phiò-lu̍t
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng Tân Chúi-píⁿ Lī Siù-liân 4,977,697 39.30%
Bû-só͘-sio̍k Sòng Chhó͘-jû Tiuⁿ Chiau-hiông 4,664,972 36.84%
Tiong-kok Kok-bîn Tóng Liân Chiàn Siau Bān-tiông 2,925,513 23.1%
Bû-só͘-sio̍k Khó͘ Sìn-liông Chu Hūi-liông 79,429 0.63%
Sin Tóng Lí Ngô͘ Pâng Hō͘-siông 16,782 0.13%
Soán-kí-jîn jîn-sò͘ 15,462,625
Chóng tâu-phiò-sò͘ 12,786,671
Iú-hāu-phiò 12,664,393
Bô-hāu-phiò 122,278
Tâu-phiò-lu̍t 82.69%
Chu-liāu lâi-goân [1]

Chham-khó Bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "2000—第10任總統副總統選舉". 中央選舉委員會選舉及公投資料庫 (ēng Hôa-gí).