Tāng-kim-sio̍k im-ga̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tāng-kim-sio̍k (Heavy Metal) sī im-ga̍k ê 1 chióng khoán-sek. Ki-pún-siōng sī iô-kún-ga̍k--ni̍h ê 1 ki, te̍k-sek sī ēng tiān-gì-tah kap kó͘ chò-chut chin kāu chin hiáng ê siaⁿ, thàu-koè là-pah hō͘ im-ga̍k-siaⁿ sán-seng piàn-hoà, kiông-tiâu gí-tah sok-tō͘ kài kín ê to̍k-chàu. Chit-khoán im-ga̍k sī ùi 1970 nî-tāi ē-poàⁿ-kî khai-sí, kah 1980 nî-tāi hoat-tián--khí-lâi ê 1 chióng iô-kún-ga̍k: tēng-iô-kún (hard rock) lāi-té chhut-sì---ê,chóng--sī hiān-chhú-sî ê tāng-kim-sio̍k í-keng kap tēng-iô-kún cheng-chha chiaⁿ chē--ah.

Sû-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

"Tāng-kim-sio̍k" (heavy metal) chit-ê miâ ê goân-khí-thâu, kóng-hoat chin chē, ē-khah sī khah chhut-miâ ê lē:

  • Sī 1 ê kì-chiá tāi-seng án-ne siá--ê. 1960 nî-tāi ê gì-tah-chhiú James Marshall (Jimi Hendrix) pān 1 tiûⁿ im-ga̍k-hoē liáu-āu, New York Times ê kí-chiá siá-kóng: "I hoat-chhut ê siaⁿ-im kah taⁿ iáu thiaⁿ ē-tio̍h, koh ná chhiūⁿ bô siaⁿ hit-khoán, ùi thiⁿ-téng poa̍h--lo̍h-lâi ê tāng-kim-sio̍k (heavy metal) hit-ê khoán-sek ê siaⁿ-im.
  • Sī thò͘-oē Italia ê iô-kún-ga̍k-thoân Led Zeppelin im-ga̍k-sèng ê siau-soat "Heavy Metal" lāi-té,siá-tio̍h chit-ê ga̍k-thoân ê im-ga̍k-sèng ê sî, kóng in ê im-ga̍k sī "ti̍t-ti̍t ū tēng--ê ê nńg", koh ēng "nńg ê kim-sio̍h = heavy metal" lâi phì-jū.
  • Sī ùi 1969 nî Bí-kok ê Iáⁿ-hì Easy Rider lāi-té chin chhut-miâ ê koa "Born to Be wild" lâi--ê, hit-tè koa ê koa-sû ū siá-tio̍h "Heavy metal thunder".

Im-ga̍k ê te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]