Thian-khîm-chō

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thian-khîm-chō
Lyra
Lyra
lio̍k-gí Lyr
só͘-iú-keh Lyrae
siōng-teng harp
chhek-keng 18h 14m 19h 28m
chhek-ūi 25.66°–47.71°
siōng-hān NQ4
bīn-chek 286 pêng-hong-tō͘ (Tē 52 miâ)
làu-sái-chheⁿ-kûn
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −40° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 8 goe̍h

Thian-khîm-chō (天琴座, Eng-gí: Lyra), mā thang kiò chò Khîm-chō (琴座), in-ūi i ê 5 lia̍p khah kng ê chheⁿ pâi-lia̍t--khí-lâi nā-chhin-chhiūⁿ chi̍t-ê sū-khîm (Eng-gí: harp).

Thian-khîm-chō sī Kó͘-tāi Hi-lia̍p thian-bûn-ha̍k-ka Ptolemy ê 48 seng-chō chi it, mā sī Kok-chè Thian-bûn Liân-bêng só͘ jīn-tēng ê hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Chit-lí-chheⁿ sī Thian-khîm-chō siōng kng ê chheⁿ. I kap Bā-hio̍h-chō ê Gû-nn̂g-chheⁿ, koh-ū Thian-ngô͘-chō ê Deneb (α Cygni, Thian-chin-sù 天津四) hêng-sêng Hā-thiⁿ Tōa-saⁿ-kak.

Te̍k-tiám[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-iàu hêng-chheⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Alpha Lyrae (α Lyr, se-iûⁿ miâ: Vega, Tiong-kok miâ: Chit-lú-it 織女一). Sī-chheⁿ-téng 0.03, sī pak-thiⁿ tē 2 kng ê chheⁿ (tē-it kng--ê sī Tāi-kak), choân-thiⁿ tē 5 kng ê chheⁿ. Kong-phó͘ hêng sī A0 V. Lî Thài-iông-hē 25.3 kong-liân. I sī tû-liáu Ji̍t-thâu í-gōa, tē it lia̍p hō͘ lâng hip-siòng ê chheⁿ.
  • Beta Lyrae (β Lyr, se-iûⁿ miâ: Sheliak, Tiong-kok miâ: Chiām-tâi-jī 漸臺二). Sī-chheⁿ-téng 3.45, kong-phó͘ hêng B8 II. I sī chi̍t-chióng sit-piàn-chheⁿ, Chiām-tâi jī hêng.
  • Gamma Lyrae (γ Lyr, se-iûⁿ miâ: Sulafat, Tiong-kok miâ: Chiām-tâi-sam 漸臺三). Thian-khîm-chō tē 2 kng ê chheⁿ. Sī-chheⁿ-téng 3.24, kong-phó͘ hêng B9 II.
  • Delta Lyrae (δ Lyr):siang-chheⁿ, pau-koat Delta1 Lyrae kap Delta2 Lyrae (Chiām-tâi-it 漸臺一).
  • Epsilon Lyrae (ε Lyr, Tiong-kok miâ Chit-lí-jī 織女二). Chhut-miâ ê sì-tiông-chheⁿ, iû nn̄g siang siang-chheⁿ cho͘-sêng.
  • Zeta Lyrae (ζ Lyr): siang-chheⁿ, pau-koat Zeta1 Lyrae (Chit-lí-sam 織女三) kap Zeta2 Lyrae.
  • Thian-khîm-chō RR. Chhut-miâ ê piàn-chheⁿ.

Chhim-khong thian-thé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sîn-ōe kò͘-sū[siu-kái | kái goân-sí-bé]