Thài-iông-hē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Thài-iông-hē (bô chiàu pí-lē)

Thài-iông-hē (solar system) tō sī Ji̍t-thaû kap hiah-ê in-ūi tāng-la̍t koan-hē toè tī i piⁿ--á ê chheⁿ-thé (astronomical object). Chú-iàu sêng-oân ū Ji̍t-thaû, 8 lia̍p he̍k-chheⁿ (planet), kap 165 lia̍p oē-chheⁿ. Chhun--ê mā leh se̍h (orbit) Ji̍t-thaû--ê koh ū é-he̍k-chheⁿ (dwarf planet), sió-he̍k-chheⁿ (asteroid, planetoid), liû-chheⁿ (meteoroid), tn̂g-boé-chheⁿ (comet), kap he̍k-chheⁿ kan ê eng-ia (interplanetary dust).

Ùi 1930 kàu 2006 nî ū 9 lia̍p he̍k-chheⁿ; IAU tī 2006 nî 8 goe̍h 24 kā Mê-ông-chheⁿ ê tē-ūi kàng-ki̍p pìⁿ é-he̍k-chheⁿ, choaⁿ-á chhun 8 lia̍p.

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái]

Wikimedia Commons ū koan-hē Solar System ê to-mûi-thé tóng-àn.

Thài-iông-hē
Eight Planets.png
Chheⁿ: Ji̍t-thaû
He̍k-chheⁿ: Chúi-chheⁿ | Kim-chheⁿ | Tē-kiû | Hoé-chheⁿ | Bo̍k-chheⁿ | Thó͘-chheⁿ | Thiⁿ-ông-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ
É-he̍k-chheⁿ: Ceres | Mê-ông-chheⁿ | Haumea | Makemake | Eris
Sió-bu̍t-thé: Sió-he̍k-chheⁿ | Hái-ông-chheⁿ goā chheⁿ-thé | Tn̂g-boé-chheⁿ
Oē-chheⁿ: Goe̍h-niû | Hoé-chheⁿ ê | Bo̍k-chheⁿ ê | Thó͘-chheⁿ ê | Thiⁿ-ông-chheⁿ ê | Hái-ông-chheⁿ ê
Tīn: Sió-he̍k-chheⁿ-toà | Kuiper-toà | Sàn-loān îⁿ-poâⁿ | Oort-hûn
Chhiáⁿ chham-khó thian-bûn bu̍t-thé, thài-iông-hē ê chheⁿ-thé lia̍t-toaⁿ, chiàu poàⁿ-kèng pâi iah sī chiàu chit-liōng pâi


sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf